Податок на прибуток

Включення профспілок до Реєстру неприбуткових організацій

22.07.2016 / 10:03

Згідно з пп.  133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу до неприбуткових підприємств, установ та організацій (далі — неприбуткові організації), що не є платниками податку на прибуток, зокрема, може бути віднесено професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок.
Про те, чи є достатнім подання первинною профспілкою до територіального органу ДФС за її місцезнаходженням затвердженого положення первинної профспілкової організації разом із затвердженою копією статуту всеукраїнської профспілки, до складу якої входить така первинна профспілка, з метою включення її до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), йтиметься у цій статті.

Загальні аспекти

Статтею 16 Закону № 1045 визначено, що профспілка, об’єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Згідно зі ст. 14 зазначеного Закону профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про організації профспілки.

Установчими документами суб’єкта господарювання відповідно до ст. 57 Господарського кодексу є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, — статут (положення) суб’єкта господарювання.

Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб’єктів у випадках, визначених законом.

Які організації профспілок можуть бути неприбутковими

Критерії, яким одночасно мають відповідати організації для набуття статусу неприбуткових, встановлено пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Включення до Реєстру

Порядок ведення Реєстру, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій та виключення з нього встановлює Кабінет Міністрів України.

Зазначимо, що Постановою № 440 затверд­жено новий Порядок ведення Ре­єстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі — новий Реєстр).

Неприбуткові організації, внесені до Ре­єстру на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 01.01.2017 р.

До нового Реєстру такі організації буде включено за умови, якщо вони відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

Відповідно до п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 01.01.2017 р. привести свої установчі документи у відповідність із нормами Кодексу і у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, після 01.01.2017 р. виключаються контролюючим органом з Реєстру.

Таким чином, для включення до нового Реєстру первинна профспілка має подати до контролюючого органу за її місцезнаходженням копії приведених у відповідність із вимогами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу положення первинної спілки разом із статутом вищого за статусом профспілкового органу, до складу якого входить така первинна спілка.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 652 — Закон України від 17.07.2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій». Закон № 1045 — Закон України від 15.09.99 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Постанова № 440 — Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»