ЄСВ

Декретна відпустка в звіті з ЄСВ

22.07.2016 / 14:18

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, як правило, надається працівниці після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами. Іноді післяпологова відпустка може бути й тривалішою. Розглянемо, як це відображається у звіті з ЄСВ.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку

Жінка (інша особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною) може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо за медичним висновком дитина потребує домашнього догляду, — до досягнення дитиною шестирічного віку (ст. 179 КЗпП, ст. 18 і п. 3 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

У табл. 5 додатка 4 до Порядку № 435 якщо відпустка йде одна за одною, її відображають тільки в одному місяці. Наприклад, якщо одна закінчується 5 числа, а друга починається із 6 числа, то заповнюють два рядки. Для цього в реквізиті 7 зазначають такі коди категорії застрахованої особи:

  • «6» — для особи, якій надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • «4» — для особи, якій надано відпустку для догляду за дитиною трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

У реквізиті 11 наводять дату початку або дату закінчення відповідної відпустки у звіті за відповідний місяць, на який припадає така дата.

У табл. 6 додатка 4 до Порядку № 435 період перебування у цих відпустках не відображається, якщо за місяць роботодавець жодних виплат не нарахував. Якщо працівниця йде у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами (а так зазвичай і відбувається), то така інформація відображається лише в табл. 5., у табл. 6 ці відомості не наводять. Винятком можуть бути такі випадки:

  • працівниця надає листок непрацездатності на продовження декретної відпустки на 14 календарних днів;
  • для працівниці за основним місцем роботи (не інвалід) потрібно контролювати сплату ЄСВ із МЗП у місяці, на який припадають закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами та початок відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Таблиця

У разі якщо працівник за основним місцем роботи виходить із відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку у середи­ні місяця і за частину цього місяця йому нараховано зарплату, у реквізиті 15 табл. 6 у рядку із сумою зарплати потрібно відобразити кількість календарних днів за весь місяць, а не від дня виходу із цієї відпустки.

Якщо до виходу у відпустку до трьох (шести) років працівниця працювала на роботі, що зараховується до спеціального стажу (згідно з додатком 3 до Порядку № 435), на неї протягом усього періоду такої відпустки заповнюється табл. 7. Це пояснюється тим, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також від трьох до шести років згідно з частиною другою ст. 181 КЗпП зараховується як до загального, так і до стажу роботи за спеціальністю, якщо це пітверджується довідками.

Протягом цього строку в табл. 7 слід зазначати код спецстажу згідно з додатком 3 до Порядку № 435, зазначений стосовно цієї працівниці до виходу у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку за умови, що така відпустка зараховується до спеціального стажу.

ПРИКЛАД

У червні 2016 р.:

1) працівниця Ліпа Ніна Ігорівна (податковий номер — 2121748596; основне місце роботи; не інвалід) вийшла на роботу на умовах повного робочого часу із відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 21.06.2016 р. За відпрацьовані дні червня їй нараховано зарплату в розмірі 1050,00 грн. ЄСВ нараховано у таких сумах:

на фактичну базу — 231,00 грн. (1050,00 грн. × 22%);

на додаткову базу — 400,00 грн. (1450,00 грн. МЗП у червні — 1050,00 грн. нараховано за відпрацьовані дні) — 88,00 грн. (400,00 грн. × 22%);

2) у працівниці Сірко Олени Львівни (податковий номер — 2400110024; основне місце роботи) 14 червня закінчилася відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 15 червня вона вийшла у відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Відпустка для догляду за дитиною старше шести років

У деяких випадках і після досягнення дитиною шестирічного віку працівнику може бути надано відпустку без збереження заробітної плати, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна), — не більш ніж до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А», — не більш ніж до досягнення дитиною 18-річного віку (п. 3 частини першої ст. 25 Закону про відпустки). Для цих відпусток застосовуються загальні правила заповнення звіту за формою № Д4 у разі, якщо працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, а саме:

  • табл. 5 не заповнюється (крім місяця, у якому розпочинається або закінчилася відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку);
  • у табл. 6 потрібно зазначати відомості про такого працівника протягом усього періоду такої відпустки. У цьому полягає відмінність у відображенні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку і відпустки — до 16 (18) років. При цьому в реквізиті 14 зазначається кількість календарних днів без збереження зарплати, а в реквізиті 15 — кількість календарних днів перебування у трудових відносинах (як правило, цілий місяць і практично завжди реквізит 14 дорівнює реквізиту 15).

Код категорії застрахованої особи (реквізит 9) — код такого працівника, застосовуваний для нарахування йому доходу у вигляді зарплати.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постанова № 675 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 675 «Про затвердження пропор­цій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42