ЄСВ

Матеріальне забезпечення, отримане фізичною особою — підприємцем

22.07.2016 / 14:33

Про те, чи є базою нарахування єдиного внеску суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах, отримані фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, йтиметься в цій статті.

Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники цього внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску та його розмір визначаються винятково Законом про ЄСВ.

Відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої ст. 4 цього Закону фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, визначені платниками єдиного внеску.

Єдиний внесок — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’яз­ковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 2 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Абзацом першим п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

До 01.01.2016 р. право на матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування (далі — Фонд) мали лише фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які брали добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування та сплачували внески до Фонду.

Законом № 909 внесено низку змін до Закону про ЄСВ, якими, зокрема, з 01.01.2016 р. встановлено єдиний розмір єдиного внеску на рівні 22% до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для всіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій).

Крім того, згідно з внесеними змінами з 01.01.2016 р. фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (абзац другий частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ вилучено).

Водночас з 01.01.2016 р. на зазначених осіб поширюється дія частини п’ятої ст. 8 цього Закону, якою передбачено сплату єдиного внеску у розмірі 22% до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до постанови № 675 здійснюється розподіл сум єдиного внеску, що сплачується платниками. Зокрема, на загально­обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності спрямовується 7,726% від сплаченого єдиного внеску.

Отже, фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону № 1105 за рахунок коштів Фонду за умови сплати єдиного внеску до Фонду згідно із законом.

Правове регулювання надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності та пологах здійснюється відповідно до норм зазначеного Закону.

Враховуючи те, що фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, визначають для себе базу нарахування єдиного внеску самостійно, для фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), отриманим від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати єдиний внесок із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, чинним законодавством не передбачено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постанова № 675 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 675 «Про затвердження пропор­цій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42