ПДФО

Зміст

27.10.2016 / 12:07

Додаток призначено для практичного застосування платниками податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

У першій частині Додатка наведено Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, та додаток до цього Порядку — Довідник ознак доходів, а також форму № 1ДФ, затверджену зазначеним наказом.

У другій частині Додатка розглянуто на прикладах різноманітні ситуації, їх роз’яснення та вирішення, а також відображення у звітності за формою № 1ДФ. Крім того, наведено фрагменти цієї звітності.

Зміст

НАКАЗ МІНФІНУ УКРАЇНИ
від 13.01.2015 р. № 4 «Про за твердження форми Податкового розра хунку сум доходу,нара хованого (сплаченого) на користь фізичних осіб,і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)та Порядку зап овнення та подання податковими агентамиПодаткового розра хунку сум доходу, нара хованого (сплаченого)на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (Витяг)

РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА ПРИКЛАДИ ЗАПОВНЕННЯПОД АТКОВОГО РОЗРАХУНКУ (ФОРМА № 1ДФ)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

«Гарячі лінії»

Дата: 15 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00