Новини

Змінили місце проживання — повідомте податкову

27.02.2013 / 16:33
Змінили місце проживання — повідомте податкову

Міністерство доходів і зборів України нагадує!

Якщо у Вас змінилися дані, які вносяться до Облікової картки (форма № 1ДР) або Повідомлення (форма № 1П — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера Облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),  Наприклад, прізвище, ім'я, місце проживання тощо.

Відомості надаються протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР або за формою № 5ДРП (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера Облікової картки платника податків).

Увага! Внесення змін до Державного реєстру здійснюється протягом п'яти робочих днів від дня подання Заяви до органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи. У разі звернення до органу ДПС за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до десяти робочих днів.

Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та додатки до нього (форми повідомлень, Облікової картки, заяв, довідок тощо) затверджено наказом Мінфіну України від 06.11.2012 р. № 1147.


Департамент взаємодії зі ЗМІ
та громадськістю ДПС України

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42