Новини

Придбання торгового патенту

28.02.2013 / 15:58
Придбання торгового патенту

Юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які надають побутові послуги, реалізують товари у пунктах продажу, здійснюють торгівлю валютними цінностями та діяльність у сфері розваг, зобов'язані сплачувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі — збір).

З метою здійснення такої діяльності суб'єкт господарювання повинен придбати торговий патент. Для цього необхідно подати до органу ДПС за місцем сплати збору заявку на придбання патенту, яка має містити такі відомості:

 • найменування суб`єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та ПІБ особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
 • юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання. У разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
 • вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
 • вид торгового патенту (звичайний, пільговий, короткотерміновий, спеціальний);
 • найменування документа про повну або часткову сплату збору;
 • назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;
 • назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
 • період, на який придбається торговий патент.

Торговий патент видається особисто фізичній особі — підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Залежно від виду діяльності встановлено різні строки сплати збору:

 • за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
 • за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізніше 15 числа перед звітним місяцем;
 • за здійснення діяльності у сфері розваг — щокварталу не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Якщо плата за патент не вноситься, патент анулюється та застосовується штрафна санкція, передбачена ст. 125 Податкового кодексу України.

Порядок і строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності визначено ст. 267 цього Кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42