Затверджено нові форми фінансової звітності

20.03.2013 / 14:48
Затверджено нові форми фінансової звітності

Мін’юст України зареєстрував 28.02.2013 р. за № 336/22868 наказ Мінфіну України, яким затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Норми Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати її згідно із законодавством.

Затверджено нові форми фінансової звітності, які застосовуються починаючи зі звітності за І квартал 2013 р., а саме: форми фінансової звітності — Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про власний капітал; форми консолідованої фінансової звітності — Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Консолідований звіт про власний капітал; Перелік додаткових статей фінансової звітності. Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.


Наказ від 07.02.2013 р. № 73

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42