Лист

Лист Державної митної служби України від 26.03.2013 № 11.1/2-12.2/2808-ЕП

01.04.2013 / 16:44
Лист Державної митної служби України від 26.03.2013 № 11.1/2-12.2/2808-ЕП

Щодо алгоритму форматно-логічного контролю співставлення даних митних декларацій та гарантійних документів

Керівникам митних органів

Для врахування в роботі направляємо схвалений відповідно до Положення про Експертну комісію з питань алгоритмів форматно-логічного контролю, затвердженого наказом Держмитслужби від 14.03.2012 № 158, алгоритм форматно-логічного контролю співставлення даних митних декларацій та гарантійних документів (додається).


Перший заступник Голови Служби — Голова комісії з реорганізації
Державної митної служби України О. М. ДОРОХОВСЬКИЙ

Додаток
до листа Держмитслужби
26.03.2013 №  11.1/2-12.2/2808-ЕП

Алгоритм форматно-логічного контролю співставлення даних митних декларацій та гарантійних документів

Контролю підлягають митні декларації (далі - МД) з наданням фінансової гарантії у вигляді документа (електронного гарантійного документа, розміщеного в ЄАІС митних органів України, або гарантійного документа на паперовому носії, електронна копія якого розміщена в ЄАІС митних органів України) (далі - гарантія) (в графі 47 МД зазначений код заходу гарантування «31»).

1. Здійснюється форматно-логічний контроль електронної копії МД (електронної МД) та перевіряється:

відповідність типу декларації та митного режиму (графа 1) коду заходу гарантування відповідно до Класифікатора заходів гарантування (графа 52) згідно з таблицею, що додається;

відповідність номера та дати видачі гарантії, наведених під одним з кодів документа «9303», «9304», «9306» або «9307» у графі 44 МД, номеру та даті видачі гарантії, зазначеним у графі В МД;

якщо в графах 44 та В МД зазначені відомості про декілька гарантій, перевіряється, щоб у разі, якщо відомості про гарантійний документ зазначені під кодом «9303» або «9304», то відомості про інші гарантійні документи також були зазначені під такими кодами документа. Відповідно, якщо відомості про гарантійний документ зазначені під кодом «9306» або «9307», то відомості про інші гарантійні документи також були зазначені під такими кодами документа.

2. Здійснюється контроль співставлення відомостей граф МД і відповідних полів гарантії в частині відповідності:

коду за ЄДРПОУ гаранта (пункт 1 «найменування гаранта, що видав гарантію» гарантії) коду за ЄДРПОУ гаранта, зазначеному в графі В МД, а у МД відповідно до митного режиму транзиту також у графі 9 МД («перший учасник»);

коду за ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки платника податків) указаного в гарантії особи, що отримала гарантію (пункт 2 «найменування декларанта, що отримав гарантію» гарантії), коду за ЄДРПОУ (реєстраційному номеру облікової картки платника податків) особи, зазначеної в графі 9 МД («перший учасник») (у МД відповідно до митного режиму транзиту - у доповненні до МД з посиланням на графу 9 МД («другий учасник»)) (перевірка здійснюється у разі, якщо у правому верхньому куті графи 9 МД по відповідному учаснику зазначений літерний код альфа-2 України);

номера та дати видачі гарантії (поле «ГАРАНТІЯ №  _____________», «дата видачі та термін прийняття гарантії» гарантії) номеру та даті видачі гарантії, зазначеним у графі 44 МД під одним з кодів документа «9303», «9304», «9306», «9307» згідно з Класифікатором документів;

відомостей про тип гарантії, зазначених у графі 52 МД, та гарантійний документ, зазначених у графі 44, відомостям про тип гарантії, зазначеним у полях 3 та 11 електронної копії гарантії (електронної гарантії):

Код заходу гарантування
(тип гарантії) (графа 52)

Код гарантійного документа
(графа 44)

Тип установи
згідно з МД

Тип гарантійного документа
згідно з МД

01

9306 або 9307

1

1

06

9303 або 9304

2

1

08

9306 або 9307

1

2

09

9303 або 9304

2

2

10

9306 або 9307

1

3

11

9303 або 9304

2

3

неперевищення датою реєстрації МД терміну дії гарантії (пункт 5 «дата видачі та термін прийняття» гарантії) (у разі зазначення в гарантії).

3. Додатково перевіряється:

для індивідуальної гарантії (код заходу гарантування «01» або «06»):

відповідність перших чотирьох знаків коду згідно з УКТЗЕД товару, щодо якого надається гарантія, зазначеного в графі 33 МД, коду товару згідно з УКТЗЕД на рівні чотирьох знаків, вказаного в гарантії (пункт 10 «код товару за УКТЗЕД» гарантії).

неперевищення сумою, що гарантується шляхом надання цієї гарантії та зазначена в графі В МД із вказанням номера цієї гарантії, суми, наведеної у пункті 3 «сума гарантії цифрами та прописом із зазначенням валюти» гарантії;

для багаторазової гарантії (код заходу гарантування «08» або «09»):

наявність у графі 44 МД відомостей під одним з кодів документа згідно з Класифікатором документів: 4000 - 4103, 4104, 4301 - 4316 та відповідність номера зовнішньоекономічного договору (контракту) (пункт 4 «реквізити договору, в межах якого здійснюється зовнішньоекономічна операція, стосовно товару, до якого застосовується процедура гарантування» гарантії) номеру зовнішньоекономічного договору (контракту), зазначеному в графі 44 МД під одним з вказаних кодів.

для багаторазової (код заходу гарантування «08» або «09») або генеральної («10» або «11») гарантій:

неперевищення сумою, що гарантується шляхом надання цієї гарантії та зазначена в графі В МД із вказанням номера цієї гарантії, разом з сумами, зарезервованими за цією гарантією по іншим МД, суми, наведеної у пункті 3 «сума гарантії цифрами та прописом із зазначенням валюти» гарантії (після розробки відповідного програмно-інформаційного комплексу).

4. У разі негативних результатів хоча б однієї з вказаних перевірок такі результати відображатимуться у відповідному повідомленні в полі «Список помилок» ПІК «Інспектор-2006» як суттєва помилка. Така помилка є підставою для надання відмови в митному оформленні товарів за МД, що перевіряється.

Додаток

Відповідність типу декларації та митного режиму типу гарантії

Код

Найменування
застосування ГД

Тип МД

Індивідуальна (код у графі 52 - «01» або «06»)*

Генеральна (код у графі 52 - «08» або «09»)*

Багаторазова
(код у графі 52 - «10» або «11»)*

0

ГД надається при оформленні ПД або ПМД для ввезення товарів на митну територію України

ІМххЕЕ,
ІМххРР

+

+

+ (один власник, один зовнішньо-економічний договір)

1

ГД надається при оформленні МД або ПМД для переміщення товарів прохідним транзитом

ТР80РР,
ТР80АА,

ТР80ДЕ

+

+

+ (один власник, один зовнішньоекономічний договір)

2

ГД надається при оформленні МД для переміщення товарів внутрішнім транзитом

ТР81АА,
ТР81ЕЕ

+

+

-

3

ГД надається при оформленні МД відповідно до митного режиму тимчасового ввезення

ІМ31АА,
ІМ31ДЕ

+

+

-

4

ГД надається при оформленні МД у митий режим переробки на митній території

ІМ51АА,
ІМ51ДЕ

+

+

-

5

ГД надається у разі коригування митної вартості товарів відповідно до розділу III Митного кодексу України

ІМ40АА,
ІМ40ДЕ

+

+

-

6

ГД надається при оформленні МД відповідно до митного режиму вивезення з митної території

ЕК11АА

+

+

-

____________
* Примітка: «+» комбінація допустима, «-» комбінація недопустима.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42