Новини

Інвентаризація забезпечень, первинні документи

03.04.2013 / 10:04
Інвентаризація забезпечень, первинні документи

Мінфін України роз'яснив, що калькуляція собівартості продукції за призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки нею не фіксуються будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції.

Зазначено, що згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69, інвентаризація забезпечень полягає в перевірці обґрунтованості залишку зазначених сум на дату інвентаризації, для чого залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів не використаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників.

Зауважено, що оскільки МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх тлумачення Мінфіном України не здійснюється.


Лист від 15.02.2013 р.№ 31-08410-07/23-357/246

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42