Відчуження майна боржника шляхом заміщення активів

25.04.2013 / 17:13
Відчуження майна боржника шляхом заміщення активів

З 17.04.2013 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів. Відчуженню можуть підлягати цілісний майновий комплекс боржника або визначена планом санації частина майна боржника з відповідною (пропор-ційною) частиною його зобов’язань (крім зобов’язань, що виникають за вимогами конкурсних кредиторів). Відчуження здійснюється шляхом утворення на базі майна боржника господарського товариства, вид якого зазначатиметься у плані санації. До статутного (складеного) капіталу такого товариства передаються майнові активи (майно та майнові права), у тому числі відступаються права вимоги, а також переводяться борги за вимогами поточних кредиторів.


Постанова від 01.04.2013 р. № 244

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42