Новини

Компенсація витрат на ремонт об’єкта оперативної оренди

30.04.2013 / 15:50
Компенсація витрат на ремонт об’єкта оперативної оренди

ДПС України повідомила, що у разі якщо орендодавець здійснює компенсацію витрат, понесених орендарем на ремонт/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, то орендар включає суму такої компенсації до доходів за датою їх визнання. Зазначені доходи відображаються у рядку 03.7 «Доходи від операцій оренди/лізингу» додатка ІД до декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213.

Орендодавець включає суми компенсації до складу інших витрат у звітному періоді, в якому їх було здійснено, та відображає їх у рядку 06.4.39 «Інші витра-ти господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат» додатка ІВ- до Декларації.


Лист від 23.01.2013 р. № 1126/6/23-50-0114