Новини

У якому випадку не утримується ПДФО з доходу фізичних осіб — підприємців

14.06.2013 / 11:57
У якому випадку не утримується ПДФО з доходу фізичних осіб — підприємців

Cуб’єкт господарювання чи самозайнята особа, яка нараховує (виплачує) фізичній особі — підприємцю дохід від здійснення нею підприємницької діяльності, не завжди утримує податок на доходи у джерела виплати. А саме: податок не утримується під час нарахування фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, якщо цією особою надано юридичним особам та фізичним особам — підприємцям, з якими вона має господарські відносини, копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Таким документом може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Водночас це положення не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи чи надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, зокрема якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть прирівнюватися до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

Якщо фізична особа — підприємець є платником єдиного податку, то крім зазначених документів такій особі рекомендується надати копію Свідоцтва про сплату єдиного податку, в якому зазначаються обрані нею види діяльності.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з окремих податків і зборів, зокрема з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (п. 297.1 ст. 297 цього Кодексу).

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною  особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, визначено ст. 177 Податкового кодексу України, а особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку — ст. 297 цього Кодексу.


Інформаційно-комунікаційний департамент
Міндоходів України