Новини

Зміни в оподаткуванні

07.08.2013 / 17:50
Зміни в оподаткуванні

Змінами, внесеними до Податкового кодексу Укра-їни щодо об’єктів нерухомості, встановлено, що у 2013 р. контролюючі органи не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам — платникам податку, і цей податок фізичними особами не сплачується.

Запроваджено норму, згідно з якою у разі наявності у платника податку — фізичної особи більше одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування цим податком обчислюватиметься виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням пільг. Ставка цього податку для фізичної особи, яка має різні види об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у її власності, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 м2, становитиме 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 від бази оподаткування.

Скасовано норму, відповідно до якої у разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року одночасно нараховувався податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Удосконалено систему державної підтримки малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а саме виключено з об’єкта оподаткування цим податком об’єкти житлової нерухомості, які належать таким сім’ям та особам.

Установлено, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України (у тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом. Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів, перевищуватиме суму авансових внесків з податку на прибуток, сума перевищення зараховуватиметься у зменшення авансових внесків у наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування. Детальніше про прийняті зміни читайте у наступних номерах «Вісника».


Закон від 04.07.2013 р. № 403-VII