Трансфертне ціноутворення

22.08.2013 / 14:27
Трансфертне ціноутворення

З 01.09.2013 р. наберуть чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення, якими запроваджено правила визначення цін для цілей оподаткування у зовнішньоекономічних операціях з пов’язаними особами з метою контро-лю за визначенням цін у операціях між такими особами та за операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах.

Встановлено механізми контролю за трансфертним ціноутворенням, визначено операції, що підлягатимуть такому контролю, та методи визначення ціни у контро-льованих операціях; надано право великим платникам податків на попереднє взаємне узгодження цін у контро-льованих операціях з центральним контролюючим органом на певний строк.

Контрольованими вважаються також операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, пов’язаними особами — нерезидентами, за умови, що загальна сума таких операцій за кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Платники податків подаватимуть звіт про контрольовані операції до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Коментар щодо трансфертного ціноутворення читайте в наступних номерах «Вісника».


Закон від 04.07.2013 р. № 408-VII