Новини

Використання бюджетних коштів

02.09.2013 / 11:59
Використання бюджетних коштів

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств.
Установлено, що одержувачами бюджетних кош-тів є підприємства — платники екологічного податку, безпосередні замовники заходів з модернізації об’єктів, які обліковуються на балансі таких підприємств, крім тих підприємств, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стані припинення, санації, а також тих, що мають заборгованість зі сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, внесків до Пенсійного фонду України та заборгованість із виплати заробітної плати.

Зазначені кошти виділяються на безповоротній основі, а їх одержувачі мають подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця та щороку до 1 лютого до Мінприроди України інформацію про виконання плану реалізації цільових проектів екологічної модернізації для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця та щороку до 15 лютого до Мінфіну України звіту про результати його виконання.


Постанова від 07.08.2013 р. № 569