Новини

Малоцінні необоротні матеріальні активи

17.09.2013 / 10:00
Малоцінні необоротні матеріальні активи

Мінфіном України роз’яснено, що вартість, яка амортизується, у разі зміни методу амортизації визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу (з урахуванням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції) та ліквідаційною вартістю і сумою накопиченої амортизації (зносу).

У разі зміни методу амортизації з прямолінійного на метод нарахування 100% вартості в першому місяці залишкову вартість такого об’єкта малоцінних необоротних матеріальних активів може бути амортизовано у місяці, наступному за місяцем таких змін.


Лист від 25.07.2013 р. № 31-08410-07-27/22430