Новини

Коли не визнається податкова звітність

18.02.2013 / 10:10
Коли не визнається податкова звітність

ДПС України повідомила, що під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу ДПС зобов'язана перевірити наявність і достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, а саме:

 • тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
 • звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
 • звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
 • код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті);
 • місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
 • найменування органу ДПС, до якого подається звітність;
 • дата подання звіту (або дата заповнення — залежно від форми);
 • ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу, посадових осіб платника податків;
 • підписи платника податку — фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника (за наявності).

В окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі реквізити:

 • відмітка про звітування за спеціальним режимом;
 • код виду економічної діяльності (КВЕД);
 • код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
 • індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.

Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

У разі подання платником податків податкової декларації, заповненої з порушенням вищезазначених вимог, такий орган ДПС зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

Таке повідомлення направляється податковим органом протягом:

 • у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, — п'яти робочих днів з дня її отримання;
 • у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника — трьох робочих днів з дня її отримання.

Порядок складання податкової звітності та подання податкової декларації до органів ДПС установлено статтями 48 та 49 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42