Лист

Лист Нацбанку України від 16.10.2013 № 29-113/18005

21.10.2013 / 13:01
Лист Нацбанку України від 16.10.2013 № 29-113/18005

Роз’яснення щодо практичного застосування нормативно-правового акта Національного банку України

Генеральний департамент грошово-кредитної політики

Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України,
Асоціації українських банків,
Асоціації «Український кредитно-банківський союз»,
Незалежній асоціації банків України,

Приватному акціонерному товариству «Українська фінансова група»,
Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта»

З метою посилення стійкості грошово-кредитного ринку України Правлінням Національного банку України ухвалено постанову від 25.09.2013 р. № 381 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2013 року № 163»1 (далі - Постанова № 381). Ця постанова передбачає, що дія норми стосовно обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті поширюється не тільки на валютну виручку резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами, а й на всі надходження в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб (які не є уповноваженими банками) та фізичних осіб - підприємців. Крім цього, зазначена норма також поширюється на власні операції уповноважених банків за зовнішньоекономічними договорами.

____________
1 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.10.2013 р. за № 1725/24257.

У зв’язку із запитами банків України щодо практичного застосування окремих вимог Постанови № 381 Національний банк України надає такі роз’яснення.

1. Про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь уповноваженого банку

Відповідно до пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 14.05.2013 р. № 163 «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті»2 (далі - Постанова № 163) обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України підлягають надходження із-за кордону в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів3 та в російських рублях за власними операціями уповноваженого банку за зовнішньоекономічними договорами.

____________
2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2013 р. за № 718/23250.

3 Затверджено постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 р. № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 р. № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 р. за № 841/7129, зі змінами].

Вимога щодо обов’язкового продажу не поширюється на надходження на користь уповноваженого банку:

- за міжбанківськими операціями із залучення та розміщення кредитів, депозитів на міжнародних ринках (у тому числі проценти за розміщеними уповноваженим банком кредитами, депозитами);

- за операціями з торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на міжнародних валютних ринках (у тому числі арбітражними операціями на умовах маржинальної торгівлі).

2. Про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті із-за кордону за операціями, пов’язаними зі здійсненням іноземних інвестицій

Вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті із-за кордону, визначені пунктом 2 Постанови № 163, поширюються також на операції, пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну. Це, зокрема, стосується операцій з надходження коштів як на рахунки резидентів, так і на рахунки іноземних інвесторів, що здійснюються відповідно до норм Положення про порядок іноземного інвестування в Україну4.

____________
4 Затверджено постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 280 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 р. за № 947/11227 (зі змінами).

3. Про обов’язковий продаж надходжень на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України

Згідно з нормами Постанови № 163 та Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України5 (далі - Положення № 485) кошти в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях, що надходять на рахунки резидентів (юридичних осіб або фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності), відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, підлягають обов’язковому продажу.

____________
5 Затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2004 р. за № 1413/10012 (зі змінами).

Порядок здійснення обов’язкового продажу коштів у таких випадках визначено в главі 5 Положення № 485.

4. Чи підлягають обов’язковому продажу кошти в іноземній валюті, що надійшли із-за меж України на користь банку за договорами про членство/участь у міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами (далі - МПС)?

Якщо відповідно до укладених договорів з МПС банк отримує комісійну винагороду в іноземній валюті із-за меж України за надання ним фінансових послуг, то такі надходження відповідно до вимог чинного законодавства підлягають обов’язковому продажу на загальних підставах незалежно від порядку здійснення розрахунків за цими договорами (в тому числі шляхом клірингу).

Таким чином, обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України підлягають кошти, які банк отримав внаслідок експорту своїх послуг.

5. Чи підлягають обов’язковому продажу кошти в іноземній валюті, що надійшли на користь дипломатичних представництв та консульських установ?

Статтею 25 Віденської конвенції про дипломатичні зносини та статтею 28 Віденської конвенції про консульські зносини визначено, що держава перебування повинна надавати всі можливості для виконання функцій дипломатичних представництв та консульських установ.

Вказані конвенції закріплюють за дипломатичними представництвами та консульськими установами певні привілеї та імунітети.

Враховуючи вищезазначене, вимоги Постанови № 163 щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті не застосовуються до дипломатичних представництв та консульських установ.

6. Про обов’язковий продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на користь постійних представництв

Надходження в іноземній валюті на користь постійного представництва з місцезнаходженням на території України, яке здійснює підприємницьку діяльність на підставі законів України, підлягають обов’язковому продажу відповідно до вимог Постанови № 163.

7. Чи підлягають обов’язковому продажу кошти в іноземній валюті, що надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і які підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів?

У разі якщо відповідно до норм цивільного законодавства та укладених договорів право власності на кошти в іноземній валюті не належить резидентам-посередникам, такі надходження підлягають подальшому перерахуванню на рахунки їх власників. Уповноважені банки, які обслуговують цих власників, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог Постанови № 163.

8. Щодо надходжень в іноземній валюті на рахунки морських агентів, то обов’язковий продаж таких надходжень здійснюється з урахуванням вимог законодавства України, якими визначено особливий статус морського агента, який діє як постійний представник нерезидента, від його імені та за його рахунок.

У разі якщо відповідно до норм законодавства України та укладених договорів право власності на кошти в іноземній валюті не належить резидентам - морським агентам, такі надходження підлягають подальшому використанню для розрахунків з третіми особами-резидентами за надані останніми послуги, пов’язані з перебуванням судна в порту, сплати портових зборів тощо.

9. Чи підлягають обов’язковому продажу власні кошти юридичної особи, що були відправлені за зовнішньоекономічними договорами та повернені нерезидентом?

Власні кошти юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що були перераховані на користь нерезидента за зовнішньоекономічними договорами та повернені нерезидентом у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання між сторонами повністю або частково не виконані, підлягають обов’язковому продажу відповідно до вимог Постанови № 163.


Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики О. А. ЩЕРБАКОВА