Новини

Індустріальні зміни

07.11.2013 / 16:11
Індустріальні зміни

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції та щодо реалізації національного проекту «Технополіс» — створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій» і його складових».

Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу зазначений законопроект.

Проект закону (реєстр. № 2063д) спрямовано на створення сприятливих умов для розвитку локальної інноваційної системи, що забезпечить повний інноваційний цикл — від генерації ідеї до створення комерційно успішного високотехнологічного продукту за такими напрямами: інформаційні та телекомунікаційні технології, фармацевтика та біотехнології, енергозбереження та енергоефективність, медицина та фармацевтика, мікроелектроніка, аерокосмічна індустрія.

Зокрема, передбачається запровадити особливості оподаткування для учасників складових національного проекту «Технополіс», які залежно від сфери діяльності відповідають окрім базових таким спеціальним критеріям:

  • науково-дослідні підприємства — учасники складових національного проекту «Технополіс» повинні здійснювати наукові дослідження та розробки, діяльність у сфері інжинірингу, технічних випробувань та досліджень згідно з КВЕД 009:2010 — 71.12, 71.20, 72.11, 72.19 в обсязі більше ніж 70% загального операційного доходу та протягом кожного року застосування особливостей оподаткування повинні забезпечувати рівень середньої заробітної плати працівників, який не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати;
  • підприємства — розробники програмного забезпечення — учасники складових національного проекту «Технополіс» повинні здійснювати комп’ютерне програмування, видання програмного забезпечення згідно з КВЕД 009:2010 — 58.21, 58.29, 62.01 в обсязі більше ніж 70% загального операційного доходу та протягом кожного року застосування особливостей оподаткування повинні забезпечувати рівень середньої заробітної плати працівників, який не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Вимога щодо наявності статусу учасника складових національного проекту «Технополіс» та чіткі додаткові критерії, встановлені законопроектом, зокрема зазначення видів діяльності згідно з КВЕД 009:2010, вважають народні депутати, дадуть змогу чітко обмежити коло платників, які матимуть право використовувати особливості оподаткування, що виключить можливість зловживань.

На засіданні Комітету наголошувалося, що проект закону містить додаткові забезпечувальні норми, які унеможливлять зловживання положеннями законопроекту і нанесення шкоди інтересам держави та бюджету України. Зокрема, у випадку невиконання умов, передбачених проектом закону, право на використання особливостей оподаткування підприємством — учасником складових національного проекту «Технополіс» втрачається без права поновлення, а податкові зобов’язання такого підприємства з початку звітного (податкового) кварталу, у якому відбулося невиконання вищезазначених умов, підлягають перерахуванню на загальних підставах зі сплатою штрафних санкцій, передбачених чинним законодавством.

Також проектом передбачається запровадити додаткові вимоги до суб’єктів індустрії програмної продукції, зокрема щодо кількості працівників (не менше 30) та рівня середньої заробітної плати, що повинен у 2,5 раза перевищувати розмір мінімальної заробітної плати.

Згідно з проектом прибуток науково-дослідних підприємств — учасників складових національного проекту «Технополіс» та прибуток підприємств — розробників програмного забезпечення — учасників складових національного проекту «Технополіс» від господарської діяльності в межах складових національного проекту «Технополіс» оподатковуватиметься за ставкою 0% протягом перших п’яти років з дати набуття статусу учасника складової національного проекту «Технополіс» та 8% протягом наступних п’яти років.

Ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється законопроектом у розмірі 5% бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати та інших винагород за трудовими договорами (контрактами) працівників підприємств — розробників програмного забезпечення — учасників складових національного проекту «Технополіс», науково-дослідних підприємств — учасників складових національного проекту «Технополіс» протягом десяти років з дати, коли такі платники податків почали відповідати вищезазначеним критеріям. Аналогічна норма запроваджується щодо працівників суб’єктів індустрії програмної продукції.

Члени Комітету наголошували, що такі особливості щодо ставки податку на доходи фізичних осіб стосуються виключно профільних працівників — платників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством — розробником програмного забезпечення, науково-дослідним підприємством або суб’єктом індустрії програмної продукції та виробляють профільну продукцію, передбачену законопроектом.

Запропонованими змінами звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підакцизних товарів), що не виробляються в Україні або виробляються, але уступають іноземним аналогам за техніко-економічними показниками, і імпортуються науково-дослідними підприємствами — учасниками складових національного проекту «Технополіс».

Для платників податків, які застосовуватимуть особливості оподаткування, передбачені цим проектом, установлено додаткову щоквартальну форму звітності, що покращить контроль за сплатою податків з боку держави. Також згідно із запропонованими змінами платники податків повинні вести окремий облік операцій зі здійснення господарської діяльності на території реалізації складових національного проекту «Технополіс», що створить належні умови для контролю з боку держави.

Зокрема, встановлюється, що до валових витрат платників податків включаються витрати, понесені у зв’язку з придбанням послуг (робіт) у науково-дослідних підприємств — учасників складових національного проекту «Технополіс», підприємств — розробників програмного забезпечення — учасників складових національного проекту «Технополіс», отриманих за результатами здійснення наукових досліджень та розробок, діяльності у сфері інжинірингу, технічних випробувань та досліджень, здійснення комп’ютерного програмування, видання програмного забезпечення в обсязі, який не перевищує 15% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) таких платників податків за попередній звітний рік. Щодо валових витрат, понесених у зв’язку з придбанням послуг (робіт) у суб’єктів індустрії програмної продукції, запроваджується аналогічна норма з фіксацією обсягу на рівні 7,5%. Такий рівень віднесення зазначених сум до валових витрат, визначений на основі міжнародних галузевих аналітичних даних щодо витрат на ІТ-послуги та науково-дослідні розробки, з одного боку, захищає державу від потенційних зловживань використанням впроваджуваних особливостей оподаткування, а з іншого — сприяє розвитку національного ринку ІТ та науково-дослідної продукції.

Законопроектом встановлюється, що видами економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт і надання послуг в індустрії програмної продукції в цілях визначення наявності права суб’єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування є здійснення комп’ютерного програмування та видання програмного забезпечення (згідно з КВЕД 009:2010 — 58.21, 58.29, 62.01).


kompmp.rada.gov.ua