Проведення спільних планових перевірок (ревізій)

12.11.2013 / 11:23
Проведення спільних планових перевірок (ревізій)

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю. У разі коли контролюючими органами та органами державного фінансового контролю планується проведення у звітному періоді перевірок фінансово-господарської діяльності одного і того самого суб’єкта господарювання, такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно. Про дату початку проведення спільної документальної планової перевірки територіальний орган Міндоходів України інформує суб’єкта господарювання та орган державного фінансового контролю не пізніше ніж за 10 днів до її початку. У разі неможливості з обґрунтованої причини проведення органом державного фінансового контролю планової виїзної ревізії одночасно з контролюючим органом ревізія проводиться за згодою суб’єкта господарювання у погоджені з ним строки за умови, що це не перешкоджає провадженню ним господарської діяльності. Визнано такою, що втратить чинність, власну постанову від 27.12.2010 р. № 1234.

Постанову розміщено на сайті «Вісника» у розділі «Документи».


Постанова від 23.10.2013 р. № 805