Лист

Лист Міндоходів України від 18.11.2013 № 24469/7/99-99-17-02-02-17

25.11.2013 / 16:57
Лист Міндоходів України від 18.11.2013 № 24469/7/99-99-17-02-02-17

Щодо організації роботи по виконанню наказу Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення», який зареєстрований Мін’юстом України від 01.10.2013 р. № 1686/24218

Головні управління Міндоходів
в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Міністерством доходів і зборів України з метою створення комфортних умов ведення бізнесу в України зареєстровано в Мін’юсті України 01.10.2013 р. за № 1686/24218 наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» (далі — наказ № 481).

Наказом № 481 передбачено нові вимоги щодо ведення Книги обліку доходів і витрат (далі — Книга), а саме: фізичні особи — підприємці у затвердженій формі Книги не проводять інвентаризацію залишків товарів на початок та кінець року, відсутня також вимога ведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із фізичними особами — підприємцями.

Крім того, фізичним особам — підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — самозайняті особи), надано право самостійного вибору ведення Книги в електронному або паперовому вигляді.

Програмне забезпечення щодо ведення самозайнятими особами Книги в електронному вигляді реалізовуватиметься в електронному сервісі «Електронний кабінет платника податків» в режимі «Ведення книг обліку доходів і витрат та книги обліку доходів в електронному вигляді та формування відповідної податкової декларації», який знаходиться на стадії розробки та тестування.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 2 наказу № 481 скасовується наказ ДПС України від 24.12.2010 р. № 1025 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» (далі — Наказ № 1025) та згідно з п. 4 наказу № 481 він набирає чинності з дня його офіційного опублікування 18.10.2013 р.

Водночас фізичні особи — підприємці відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України подають до територіального органу за основним місцем обліку податкову декларацію за результатами календарного року. Враховуючи те, що така декларація за 2013 р. заповнюється на підставі даних Книг обліку доходів і витрат, які велись за формою згідно з наказом № 1025, вважаємо за доцільне рекомендувати самозайнятим особам, які здійснювали протягом 2013 р. облік доходів і витрат у Книзі відповідно до наказу № 1025, продовжити її ведення до закінчення поточного року.


Заступник міністра А. ІГНАТОВ