Новини

Чистий дохід від реалізації продукції

04.12.2013 / 16:49
Чистий дохід від реалізації продукції

Мінфіном України повідомлено, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених власним наказом від 28.03.2013 р. № 433, у статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» звіту про фінансовий результат відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, які за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. Під податками та зборами, які віднімаються з доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, розуміють непрямі податки та збори, що включаються до ціни продажу, зокрема акцизний податок, ПДВ та ін.


Лист від 18.09.2013 р. № 31-08410-07-10/27369