Лист

Лист Міндоходів України від 09.12.2013 р. № 17170/6/99-99-18-02-03-15

17.01.2014 / 10:14
Лист Міндоходів України від 09.12.2013 р. № 17170/6/99-99-18-02-03-15

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій (далі - книги ОРО) і в межах компетенції повідомляє таке.

Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон) визначаються правові принципи застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги ОРО та розрахункової книжки з дотриманням установленого порядку їх ведення.

Відповідно до ст. 8 Закону порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг ОРО встановлюється органом доходів і зборів.

Міністерством доходів і зборів України видано наказ від 28.08.2013 р. № 417 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій і книг обліку розрахункових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. під № 1616/24148, яким затверджено Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі - Порядок № 417).

Порядок № 417 визначає форми розрахункових книжок і книг ОРО на РРО й окрему господарську одиницю.

Суб’єкти господарювання, які нині використовують для обліку розрахункових операцій належним чином зареєстровані розрахункові книжки й книги ОРО, продовжують їх ведення до закінчення таких книг.

При цьому на сьогодні багато суб’єктів господарювання заздалегідь придбали книги ОРО й розрахункові книжки (далі - книги), форму яких установлено попереднім нормативно-правовим актом, що визначав порядок реєстрації та ведення книг ОРО, розрахункових книжок, а саме: Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. № 105/5296 (далі - Порядок № 614).

У зв’язку із цим, а також враховуючи відсутність на сьогодні у продажу книг нової форми, органи доходів і зборів приймають до реєстрації книги, форму яких затверджено Порядком № 614.

При реєстрації книг, форму яких затверджено Порядком № 614, їх ведення здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до форми такої книги.

При цьому перед реєстрацією книги суб’єкт господарювання забезпечує внесення на титульну сторінку:

книги ОРО на РРО - інформації про назву й адресу господарської одиниці та моделі й заводському номері зовнішнього модему РРО (за його наявності);

книги ОРО на господарську одиницю - інформації про місцезнаходження (місцепроживання) суб’єкта господарювання;

розрахункової книжки - інформації про назву й адресу господарської одиниці та дату реєстрації.

Такі доповнення на титульній сторінці книги засвідчують підписом посадової особи й печаткою відповідального підрозділу органу доходів і зборів.


Директор Департаменту розвитку IT, електронних сервісів і обліку платників А. ТЕНЬКОВ