Новини

Обмеження розрахунків готівкою

12.02.2014 / 11:28
Обмеження розрахунків готівкою

Нацбанком України повідомлено, що вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), установлені п. 1 постанови правління Нацбанку України від 06.06.2013 р. №  210 та п. 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі розрахунків за договорами, пов’язаними з корпоративними правами, наданням чи поверненням позики, виплатою неустойки.

Зазначено, що обмежуються готівкові розрахунки між підприємством (підприємцем) та фізичною особою, які здійснюються протягом одного дня. Отже, сплата за договором, загальна сума за яким перевищує 150 000 грн., у різні дні частками, кожна з яких не перевищує встановленої суми обмеження, не суперечить законодавству.


Лист від 24.01.2014 р. № 11-116/3159