Лист

Лист Міндоходів України від 07.03.2014 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17

17.03.2014 / 11:42
Лист Міндоходів України від 07.03.2014 р. № 5699/7/99-99-19-03-01-17

Про заповнення звітності

Начальникам головних управлінь Міндоходів в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі,
Міжрегіонального головного управління Міндоходів —
Центрального офісу з обслуговування великих платників

Міністерство доходів і зборів України щодо заповнення окремих показників податкової звітності повідомляє таке.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 872, зареєстрованим у Мін’юсті 20.01.2014 р. за № 103/24880 (далі - Декларація № 872):

рядки 15, 16, 18, 19, 21 та 22 заповнюються лише платниками, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, та не заповнюються платниками, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік;

до картки особового рахунку (далі - КОР) заноситься значення рядків 14, 17 та 20 Декларації № 872 платників податку, в яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, та значення рядків 16, 19 та 22 Декларації № 872 платників податку, в яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал;

рядок 5.1 додатка АВ та рядок 20 Декларації № 872 заповнюються як платниками, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку, так і платниками, якими не прийнято таке рішення, в тому числі у зв’язку із відсутністю філій (відокремлених підрозділів).

Для наочності наводимо приклад заповнення таблиці Декларації № 872 «Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків» (далі - Таблиця). Наприклад, платником податку - підприємством у травні 2014 р. буде виявлено помилку в розрахунку авансових внесків у Декларації № 872, яка подана за 2013 р., або за наслідками перевірки контролюючим органом буде змінено суму податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2013 р.

Припустимо, що у поданій підприємством Декларації № 872 за 2013 р. рядок 23 дорівнює 10 000 гривень. Відповідно підприємством як авансовий внесок з податку на прибуток має буде сплачено у березні 10 000 грн. та у квітні 10 000 гривень. У травні 2014 р. підприємство надає уточнюючу Декларацію № 872 до Декларації № 872, поданої за 2013 р., в якій рядок 23 з урахуванням виправленої помилки дорівнює 15 000 гривень.

У зв’язку з цим у рядку 1 Таблиці у клітинках навпроти місяців «травень» - «лютий» має бути проставлена позначка «+», у рядку 2 Таблиці у клітинках навпроти місяців «березень» та «квітень» проставляється цифра 10 000, у клітинках навпроти місяців починаючи з місяця «травень» та закінчуючи місяцем «лютий» проставляється цифра 15 000.

Водночас зазначаємо, що у разі самостійного виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток до КОР заноситься показник з рядка 34 (у разі збільшення податкового зобов’язання) або з рядка 37 (у разі зменшення податкового зобов’язання) за місяці, термін сплати авансових внесків за які минув на дату подання уточнюючої декларації, та з рядка 23 - за інші місяці.

Щодо Звіту про контрольовані операції, форму якого затверджено наказом Міндоходів України від 11.11.2013 р. № 669, зареєстрованим у Мін’юсті України 24.12.2013 р. за № 2190/24722 (далі - Звіт № 669)

1. Оскільки з 01.01.2014 р. втратив чинність наказ Державної служби статистики України від 05.09.2012 р. № 373 «Про затвердження Класифікації країн світу», при заповненні розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях», додатка до Звіту та коду для заповнення назви країни, в якій зареєстровано особу, слід керуватися Класифікацією країн світу, затверд-женою наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 р. № 426.

2. У графі 10 показник «Код сторони операції» розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту № 669 зазначається код сторони операції згідно з додатком 5 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції зазначається код 045 - «Інше найменування сторони».

3. У графі 10 «Інформації про пов’язаних осіб», яка є додатком до Звіту № 669, шляхом проставляння відмітки «х» зазначається потрібне.

4. Для забезпечення ефективності обробки великого об’єму інформації, яка може міститися у додатку до Звіту № 669 (код документа F/J 0147101), передбачено поле «номер порції» та обмежено максимальну кількість рядків цього додатка до 20 000 записів. Одна порція - не більше 20 000 записів.

У разі якщо кількість рядків цього додатка не перевищує 20 000 записів, такий додаток складатиметься з однієї порції та її номер буде, наприклад, № 9/0 (9 - порядковий номер запису, зазначений у графі 1 Таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції», 0 (обов’язкове значення номеру порції) - вказує, що порція тільки одна та записів у додатку не більше 20 000). Якщо кількість рядків перевищує 20 000, формується декілька порцій даних додатка (кількість є кратною 20 000).

Наприклад, необхідно сформувати додаток на 44 268 рядків. Для цього створюється 3 (три) порції додатка (перша та друга містять по 20 000 записів, третя - 4268 записів, номери виглядатимуть, наприклад, так: № 9/1, № 9/2, № 9/3 (9 - порядковий номер, зазначений у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту, 1, 2 та 3 (обов’язкове значення) - вказує на порядковий номер порції додатка 9).

Зобов’язую начальників головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих органів Міністерства доходів і зборів України та платників податку.


В. о. Міністра В. ЛЕВИЦЬКИЙ