Новини
Тема: Адміністрування податків

Зберігання документів

Як здійснюється зберігання документів (податкової, фінансової та іншої звітності) у разі ліквідації суб'єкта господарювання та як повинен діяти платник податків у разі втрати або пошкодження документів?


Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу) не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого Податковим кодексом граничного терміну подання такої звітності.

У разі ліквідації платника податків документи, визначені у п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу, за період діяльності платника не менш як 1095 днів, що передували даті його ліквідації, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 ст. 44 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган ДПС за місцем обліку в порядку, встановленому зазначеним Кодексом для подання податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу ДПС, митного органу.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених (п. 44.5 ст. 44 Податкового кодексу), терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та подання документів до перевірки в межах визначених строків.