Новини

Подання заяви фізичними особами, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера, у зв’язку зі зміною їх паспортних даних

ДПС України повідомила, що у разі виникнення змін у даних фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, вони мають про це повідомляти органи ДПС протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Якщо фізична особа, відомості про яку вже включено до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, отримує новий паспорт громадянина України, то вона зобов'язана подати до органу ДПС заяву за формою № 5ДРП. До окремого реєстру вносяться зміни відповідно до поданої заяви, після чого фізична особа обліковується за новими серією та номером паспорта, і в новому паспорті фізичної особи проставляється відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.


Лист від 02.12.2011 р. № 8013/7/18-3217