Інші податки
Тема: ПДВ

Зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення

Законом № 3609 (набрав чинності з 06.08.2011 р.) внесено зміни до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу.

З метою приведення у відповідність із зазначеними змінами форми податкової накладної видано наказ № 1379, яким затверджено нову форму податкової накладної та порядок її заповнення.

Порівняно з наказом № 969 нова форма податкової накладної та порядок її заповнення зазнали деяких змін. Розглянемо їх детальніше.

У новій формі податкової накладної:

  • у полі «Порядковий номер» збільшено кількість клітинок, відведених для номера філії, які заповнюються у разі виписки податкових накладних філією або іншим структурним підрозділом продавця;
  • назву графи 2 приведено у відповідність з вимогами п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу, згідно з яким податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов'язань продавця;
  • введено нову графу 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД», яка заповнюється при здійсненні операцій з підакцизними товарами та товарами, ввезеними на митну територію України;
  • графу «20%», у якій зазначались обсяги постачання, що підлягали оподаткуванню за ставкою 20%, замінено графою «основна ставка», оскільки з 01.01.2014 р. основна ставка податку становитиме 17%.

Щодо Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом № 1379, то в ньому знайшли відображення відповіді на низку запитань, що виникали у платників у процесі виписки податкових накладних.

Так, Порядком № 1379 деталізовано деякі норми щодо виписки податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, а саме передбачено, що:

при складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в податковій накладній зазначається не лише назва головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, яка передбачена статутними документами, а й назва такої філії/структурного підрозділу (п. 1 Порядку № 1379);

податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, скріплюється печаткою платника податку — продавця, яка крім реквізитів такого платника податку може містити назву філії чи іншого структурного підрозділу, що склав таку накладну (п. 16 Порядку № 1379).

Крім того, Порядком № 1379 врегульовано питання щодо мови, якою дозволяється заповнювати накладну, та способу її заповнення (друком або вручну). З цією метою зазначеним Порядком запроваджено норму, яка передбачає, що податкова накладна складається державною мовою та за встановленою формою шляхом:

  • або видруковування такої форми з наступним заповненням її платником ПДВ розбірливим почерком ручкою з чорнилами (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;
  • або заповнення її в електронному вигляді з наступним видруковуванням. При цьому друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них (п. 2 Порядку № 1379). Останнє стосується заповнення реквізитів заголовної частини накладної (дата виписки та порядковий номер накладної, індивідуальні податкові номери продавця та покупця, номер телефону, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, дата та номер цивільно-правового договору).

З метою врегулювання питання формату дати виписки податкової накладної та дати укладання договору вищезазначеним Порядком передбачено, що дата виписки податкової накладної та дата укладання договору заповнюються цифрами за такою послідовністю: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті виписки податкової накладної не проставляються (пункти 3 та 4 Порядку № 1379).

Також Порядком № 1379 передбачено, що порядковий номер податкової накладної, який присвоюється відповідно до її номера в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, не повинен містити літер чи інших символів
(п. 3 цього Порядку).

Реквізити заголовної частини податкової накладної (номер податкової накладної, індивідуальний податковий номер покупця, номер договору тощо) вирівнюються по правій межі поля (п. 2 Порядку № 1379).

Наприклад, у разі виписки 12.10.2011 р. податкової накладної № 234 поля «Дата виписки податкової накладної» та «Порядковий номер» цієї накладної матимуть такий вигляд:

Дата виписки податкової накладної

1

2

1

0

2

0

1

1

Порядковий номер

 

 

 

 

2

3

4

/

 

 

 

 

 

(¹) (номер філії)

Крім того, приведено у відповідність з Порядком № 1379 правила заповнення рядка «Індивідуальний податковий номер продавця» у разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташовано на митній території України, з метою уніфікації таких правил. Відтепер у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу,умовний ІПН «200000000000» (пп. 8.2 п. 8 Порядку № 1379).

Правило заповнення рядка «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» у зазначених випадках залишилося без змін, тобто в ньому проставляється нуль.

Також Порядком № 1379 врегульовано питання щодо можливості доповнення розділу І накладної необхідною кількістю рядків у випадку, коли кількість найменувань товару перевищує кількість рядків, відведених для цього у бланку.

З цією метою передбачено, що у разі перевищення кількості найменувань поставлених товарів/послуг над кількістю рядків, відведених для їх розміщення у бланку податкової накладної, такий бланк доповнюється необхідною кількістю рядків (пп. 12.2 п. 12 Порядку № 1379).

Водночас нововведенням також є надання права платнику податкупродавцю скріплювати податкові накладні не лише основною печаткою, а й окремою печаткою «Для податкових накладних», яка виготовляється виключно для скріплення податкових накладних  (п. 16 Порядку № 1379).

Звертаємо особливу увагу на те, що Порядком № 1379 відповідно до положень Податкового кодексу доповнено перелік типів причин, з яких усі примірники податкових накладних залишаються в особи, яка їх виписала, а саме:

  • 12 — Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін;
  • 13 — Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності;
  • 14 — Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента (п. 8 цього Порядку).

У зв'язку з цим відповідними нормами було доповнено пп. 12.2 п. 12 та п. 17 Порядку № 1379 щодо правил виписки податкових накладних, виписаних на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін.

Отже, зазначені зміни спрямовано на приведення форми податкової накладної та норм порядку її заповнення у відповідність із змінами в податковому законодавстві, вдосконалення порядку заповнення та виписки в цілому податкової накладної.