Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Призначення пенсії посадовій особі місцевого самоврядування, учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, журналісту, науковцю

Законом № 3668, який набрав чинності з 01.10.2011 р., внесено зміни до законодавчих актів, що регулюють питання призначення пенсій. Серед інших зміни торкнулись і призначення пенсій посадовим особам місцевого самоврядування, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, журналістам, науковцям. Розглянемо відповіді на запитання громадян, які виходять на пенсію.


Чоловік працював на посаді заступника міського голови протягом двох скликань. У 2010 р. був звільнений у зв'язку із закінченням повноважень виконкому та став на облік у районний центр зайнятості. До досягнення пенсійного віку йому залишилося 6 місяців (у березні 2012 р. виповнюється 60 років). Чи має він право на призначення пенсії відповідно до Закону № 2493 з урахуванням положень ст. 26 Закону про зайнятість населення (за півтора року до досягнення пенсійного віку)?

Статтею 21 Закону № 2493 визначено, що посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім років і більше, або протягом повних двох і більше скликань починаючи зі скликання 1990 р. за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років), призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. У цих випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії.

Відповідно до ст. 26 Закону про зайнятість населення працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативироботодавця в зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації як таких, що шукають роботу, в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки чоловік звільнений у зв'язку із закінченням повноважень виконкому, право на призначення пенсії як посадова особа органу місцевого самоврядування він набуде після досягнення пенсійного віку 60  років.

Чоловік брав участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. За яких умов він матиме право на призначення пенсії за віком, та на скільки років буде знижено пенсійний вік?

Статтею 55 Закону № 796 передбачено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р.не менше ніж п'ять календарних днів, мають право на зниження пенсійного віку на 10 років. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. у зоні відчуження від одного до п'яти календарних днів на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві не менше ніж 14 календарних днів у 1986 р., мають право на зниження пенсійного віку на п'ять років.

Відповідно до ст.  15 Закону № 796 підставою для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) в зоні відчуження, що підтверджується відповідними документами.

Порядком № 22-1 передбачено, що при призначенні (перерахунку) пенсії за віком надаються, зокрема, документи, що засвідчують особливий статус особи, та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, форму якої затверджено постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 р. № 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У грудні 2011 р. жінка досягає віку 55 років, не працює. Має 25 років стажу роботи в комунальних засобах масової інформації на журналістських посадах. Чи матиме вона право на призначення пенсії відповідно до Закону № 540?

Статтею 16 Закону № 540 визначено, що при нарахуванні пенсій журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії держслужбовцю. Тобто в частині пенсійного забезпечення на зазначену категорію осіб поширюється дія Закону про держслужбу.

Відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу (у редакції, що діє з 01.10.2011 р.) на одержання пенсії держслужбовців мають право жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (30 років), у тому числі стажу держслужби не менше ніж 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах держслужбовців. Пенсія держслужбовцям призначається в розмірі 80% від суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Отже, жінка матиме право на призначення пенсії згідно з нормами Закону № 540 за умови, що на час досягнення пенсійного віку 55  років 6  місяців працюватиме на журналістських посадах у державних або комунальних засобах масової інформації.

Особа отримує наукову пенсію та працює на науковій посаді. Чи буде їй продовжено виплату наукової пенсії за умови переведення на інженерну посаду?

Статтею 24 Закону про наукову діяльність (у редакції, що діє з 01.10.2011 р.) передбачено, що пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами про держслужбу, про прокуратуру, № 2790, виплачується в розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.

Зазначена норма не поширюється на пенсіонерів-науковців, які працевлаштовуються на будь-яку роботу до 01.10.2011 р. або працевлаштувались на посади, які не дають права на отримання пенсії за спеціальними законами після 01.10.2011 р.

Тобто особа, яка отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про наукову діяльність, і на момент набрання чинності Законом № 3668 працювала і продовжує працювати на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника, матиме право на отримання зазначеної пенсії в період роботи на науковій посаді в повному обсязі.

Особам, які отримують пенсії як наукові працівники, однак станом на 01.10.2011 р. не працювали, зокрема, на посадах науковця, держслужбовця, при працевлаштуванні на зазначені посади після цієї дати пенсія виплачуватиметься за нормами Закону про пенсійне страхування до звільнення із зазначених посад.