Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Призначення пенсій за віком на пільгових умовах

Законом № 3668, який набрав чинності з 01.10.2011 р., внесено зміни до законодавчих актів, що регулюють питання призначення пенсій. Серед інших зміни торкнулись і призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Розглянемо відповіді на запитання громадян, які виходять на пенсію.


Чи підвищився пенсійний вік для жінок, які працювали на Крайній Півночі після набрання чинності Законом № 3668?

Відповідно до Угоди про гарантії прав громадян громадяни, які пропрацювали не менше ніж 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше ніж 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав мають право на пенсію по старості (за віком):

  • чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше ніж 25 років;
  • жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше ніж 20 років.

При цьому громадянам, які працювали як у районах Крайньої Півночі, так і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, один рік роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зараховується як 9 місяців роботи у районах Крайньої Півночі.

Отже, жінкам, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та відповідно до Угоди про гарантії прав громадян мають (мали) право на призначення пенсії після досягнення 50 років, пенсії призначатимуться після досягнення 50-річного віку і набрання чинності Законом № 3668.

Жінка працює вчителем у школі. У грудні 2011 р. її педагогічний стаж становитиме 25 років. Чи матиме вона право на оформлення пенсії за вислугу років як педагогічний працівник?

Законом № 3668 не скасовано пенсії за вислугу років. Їх призначатимуть і в подальшому.

Пенсії за вислугу років призначають незалежно від віку. Умовою для призначення такої пенсії є наявність спеціального стажу роботи на посадах і в закладах не менше ніж 25  років (п. «е» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення).

Переліком № 909 визначено, зокрема, заклади й установи освіти, посади, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

Розмір пенсії визначається за нормами Закону про пенсійне страхування та залежить від страхового стажу, заробітку кожної особи.

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються у разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію.

Водночас після звільнення з посад, які дають право на цю пенсію, та призначення пенсії за вислугу років особа може працювати на інших посадах (отримувати і заробітну плату, і пенсію в повному розмірі).

Однак Законом № 3668 внесено зміни до ст. 42 Закону про пенсійне страхування, якими, зокрема, передбачено, що пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом про пенсійне забезпечення, та які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, не мають права на перерахунок (через кожні 2 роки) з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку, якщо такий уже відбувся) пенсії та з урахуванням заробітку за цей самий період.

Крім того, Законом № 3668 для таких осіб передбачено пільгу. А саме: особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, і мають страховий стаж (для чоловіків35  років, для жінок30  років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України.

Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги встановлює Кабінет Міністрів України.

У вищезазначеному випадку йдеться про досягнення жінками підвищеного пенсійного віку (в тому числі з урахуванням його поступового підвищення).

Отже, право на призначення пенсії за вислугу років залишається, однак педагогічний працівник має все зважити і прийняти правильне рішення.

Жінці, яка працює вчителем у школі, 31.01.2012 р. виповниться 55 років, а її чоловікові, лікарю районної лікарні, у лютому 2012 р. виповниться 60 років. У якому віці вони матимуть право на пенсію за віком?

Законом № 3668 внесено зміни до ст. 26 Закону про пенсійне страхування, зокрема пенсійний вік жінкам, народженим після 1 жовтня 1956 р., підвищено. Тобто новий пенсійний вік жінки, яка народилися 31 січня 1957 р., — 55 років 6 місяців.

Отже, право на пенсію за віком вона набуде після 31.07.2012 р.

Щодо чоловіка (лікаря районної лікарні), то після досягнення 60-річного віку він матиме право на призначення пенсії за віком.

У разі якщо йому раніше не призначався жоден вид пенсії (за вислугу років, по інвалідності тощо) та він на день досягнення пенсійного віку працюватиме у закладі чи установі державної або комунальної форми власності на посаді, робота на якій дає право на призначення пенсії за вислугу років, і матиме страховий стаж на таких посадах не менше ніж 35 років, то при призначенні пенсії за віком йому буде виплачено грошову допомогу, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти його місячних пенсій станом на день її призначення.

Слід зазначити, що і жінка після досягнення 55  років 6 місяців та за умови дотримання всіх вищезазначених вимог також набуде права на грошову допомогу. При цьому як жінці їй необхідно мати страховий стаж на таких посадах і в таких закладах не менше ніж 30  років.

Жінка працює лаборантом у школі, отримує пенсію за вислугу років як учитель. Чи не зменшиться розмір її пенсії у зв'язку з тим, що вона продовжуватиме працювати й отримувати заробітну плату?

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються у разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію.

Посада лаборанта загальноосвітніх навчальних закладів у Переліку № 909 відсутня, тобто ця посада не дає право на пенсію за вислугу років.

Отже, і в подальшому жінка матиме право працювати на цій посаді та отримувати пенсію в повному розмірі.

Чоловік віком 58 років працює лікарем у районній лікарні. Який страховий стаж він повинен мати для отримання пенсії за віком?

За нормами ст. 26 Закону про пенсійне страхування особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 15 років.

Водночас згідно зі ст. 28 цього Закону мінімальний розмір пенсії за віком на рівні визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлюється, зокрема, для чоловіків за наявності 35  років страхового стажу.

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, пенсія за віком установлюється в розмірі, пропорційному страховому стажу виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.