Інші податки
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання, ПДВ

Деякі питання виписування податкової накладної у зв’язку із запровадженням обов’язкового реквізиту «код товару згідно з УКТ ЗЕД»

Законом № 3609 внесено зміни до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, відповідно до яких, зокрема, перелік обов'язкових реквізитів, які має містити податкова накладна, доповнено новим реквізитом «код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України)».

До форми податкової накладної було внесено відповідні зміни, затверджені наказом № 1379.

Щодо визначення коду товарів відповідно до УКТ ЗЕД слід зазначити таке.

Статтею 215 Податкового кодексу конкретизовано перелік підакцизних товарів та їх коди згідно з УКТ ЗЕД, а тому при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів зазначені коди мають відображатись у податковій накладній.

Зазначимо, що класифікація товарів, ввезених на митну територію України для цілей митного оформлення, здійснюється згідно з вимогами Митного кодексу, УКТ ЗЕД, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом про Митний тариф, та з урахуванням Пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом № 1561.

При цьому ст. 313 Митного кодексу визначено, що митні органи відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД, тобто на Держмитслужбу України покладено право здійснення контролю за правильністю класифікації товарів відповідно до вимог УКТ ЗЕД під час проведення процедур митного контролю та митного оформлення і прийняття остаточних висновків про визначення коду товару.

З метою вдосконалення роботи за напрямом класифікаційної роботи та тлумачення термінів і класифікаційних вимог в УКТ ЗЕД листом № 11.1/2-16/7598-ЕП надано Методичні рекомендації щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТ ЗЕД.

Отже, при здійсненні операцій з імпортованими товарами при виписці податкової накладної в графі «код товару згідно з УКТ ЗЕД» має зазначатися код УКТ ЗЕД, вказаний у ВМД, якою було оформлено такі товари при ввезенні їх на митну територію України незалежно від того, чи є продавець їх безпосереднім імпортером.

Звертаємо увагу на те, що на всіх етапах реалізації товару кінцевому споживачу у супровідній документації, яка додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом, прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування, покупець повинен мати можливість ознайомитися з найменуванням та місцезнаходженням виробника (ст. 15 Закону № 1023).

Отже, починаючи з 06.08.2011 р. при реалізації раніше придбаних імпортованих чи підакцизних товарів платники податку — продавці, які не є безпосередніми імпортерами чи виробниками зазначених товарів, у випадку, коли податкова накладна, на підставі якої такі товари було придбано, не містить коду згідно з УКТ ЗЕД по таких товарах, самостійно визначають код товару згідно з УКТ ЗЕД відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, передбачених Законом про Митний тариф, з урахуванням пояснень і методичних рекомендацій Держмитслужби України та зазначають його в податковій накладній.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України) має зазначатись по всьому ланцюгу постачання таких товарів до моменту їх продажу кінцевому споживачу або до моменту, коли такі товари перетворюються в інший товар чи стають частиною нового в результаті виробництва, обробки, переробки тощо. У разі, коли в результаті такого виробництва, обробки, переробки тощо створено новий підакцизний продукт, йому присвоюється новий відповідний код згідно з УКТ ЗЕД.

Главою 53 Митного кодексу передбачено, що в УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Для докладнішої товарної класифікації використовуються сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

При заповненні податкової накладної в графі «код товару згідно з УКТ ЗЕД» зазначається десятизнаковий код товару, при цьому вноситься він суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

Наприклад:

 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

4

0707000500

 

У разі коли у ВМД з урахуванням норм Інструкції № 307 зазначено іншу кількість знаків коду УКТ ЗЕД, до податкової накладної переноситься аналогічний код без дописування нулів чи інших знаків з вирівнюванням по правому краю поля.

Наприклад:

 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

4

640520

 

У разі виписки податкової накладної при постачанні одночасно імпортованих та вітчизняних товарів або підакцизних та непідакцизних товарів графа «код товару згідно з УКТ ЗЕД» заповнюється лише за тими товарними позиціями, які належать до підакцизних або які ввезені на митну територію України.

Крім того, Законом № 3609 внесено зміни до п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, відповідно до яких податкові накладні, виписані при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 01.01.2012 р. підлягають включенню до Єдиного реєстру податкових накладних незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній.

Такій реєстрації підлягають усі податкові накладні, виписані після 01.01.2012 р. при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, незалежно від того, чи виписані такі податкові накладні за товарами/послугами, операції з постачання яких звільнено від оподаткування.

Аналогічне стосується і розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.