Новини
Тема: Податок на прибуток

Аспекти нарахування амортизації

Чи підлягають амортизації основні засоби, придбані за рахунок коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку із застосуванням ставки 0% з податку на прибуток підприємств, після втрати платником податку права на таку пільгу?


Пунктом 154.6 ст. 154 Податкового кодексу визначено умови та критерії, відповідно до яких платники податку на прибуток на період з 1  квітня 2011 р. до 1  січня 2016 р. мають право застосовувати ставку податку на прибуток 0%.

Відповідно до п. 152.11 ст. 152 цього Кодексу платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування цим податком, а також ті, що провадять діяльність, яка підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами Податкового кодексу, або доходу, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню.

При цьому до складу витрат таких платників податку, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку). Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування.

У разі якщо основні засоби використовуються для отримання доходу (прибутку), звільненого від оподаткування, та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з розділом III Податкового кодексу на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю.

Норми п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу для платників податку, визначених п. 154.6 ст. 154 цього Кодексу, застосовуються з урахуванням такого:

  • суми коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки податку 0%, спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів;
  • суми коштів, не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку 0%, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

У разі якщо суми коштів, не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку 0%, використані не за цільовим призначенням, такі кошти зараховуються до бюджету в І кварталі наступного звітного року.

Враховуючи зазначене, платники податку, які застосовують нульову ставку на прибуток, мають вести окремий облік доходу (прибутку) від діяльності, що звільняється від оподаткування. Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, придбані за кошти, отримані платником податку в результаті оподаткування прибутку за ставкою 0%, не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування. При цьому суми коштів, не перераховані до бюджету при застосуванні ставки подат-ку 0%, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів (у тому числі амортизаційних нарахувань на основні засоби, придбані за рахунок вивільнених від оподаткування коштів) у розмірі таких витрат. Після втрати права на застосування ставки на прибуток 0% платник податку продовжує в окремому обліку нараховувати амортизацію на основні засоби, придбані у результаті оподаткування прибутку за ставкою 0%, у порядку, визначеному п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua