Новини
Тема: Податок на прибуток

Особливості відображення в податковому обліку ремонту/поліпшення об’єкта основних засобів

Як у податковому обліку відображається ремонт/поліпшення об'єкта основних засобів, якщо термін використання такого об'єкта закінчився і залишкова вартість досягла ліквідаційної?


Відповідно до пп. 145.1.4 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюються ремонт і поліпшення (п. 146.11 ст. 146 Податкового кодексу).

Сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, включається до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені (п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу).

Таким чином, сума витрат на ремонт і поліпшення основних засобів включається до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, в тому звітному податковому періоді, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені, у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року.

При цьому якщо здійснюється ремонт об'єкта основних засобів, термін використання якого закінчився і залишкова вартість якого досягла ліквідаційної вартості, то частина вартості ремонту/поліпшень такого основного засобу в сумі, що перевищує віднесену на витрати, обліковується платником як окремий об'єкт основних засобів відповідної групи з подальшою амортизацією згідно з нормами статей 145, 146 Податкового кодексу.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua