Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
25.11.2011, № 44

Балансова вартість основних засобів, придбаних за іноземну валюту

Як визначається балансова вартість основних засобів, придбаних за іноземну валюту (в тому числі у разі відстрочення платежів)?


Підпунктом 153.1.2 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу встановлено, що витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати — за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

Отже, балансова вартість основного засобу, придбаного за іноземну валюту, визначається шляхом перерахунку вартості такого основного засобу в гривні за офіційним курсом Нацбанку України національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату придбання такого основного засобу на підставі складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує перехід права власності.

Відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) — у складі витрат платника податку.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог ПБО 21, згідно з яким для визначення курсових різниць перерахунок іноземної валюти здійснюється лише за монетарними статтями. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті провадиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу (п. 8 ПБО 21).

Таким чином, заборгованість в іноземній валюті за придбані основні засоби підлягає перерахунку на дату здійснення розрахунків та на дату балансу в порядку, визначеному пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу, курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів/витрат платника податку.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua

Перелік використаних документів

 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

 • 07.10.2016 , № 38 Подання декларації за попередні періоди

  За якою формою платник податку на прибуток має подати декларацію з податку на прибуток у разі її неподання за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р.?

 • 23.09.2016 , № 36 Виправлення показників додатка ТЦ

  Як в уточнюючій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється виправлення показників додатка ТЦ «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення», що призвели до заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток?

 • 23.09.2016 , № 36 Повторне подання фінансової звітності

  Чи необхідно повторно подавати фінансову звітність разом із звітною новою або уточнюючою декларацією з податку на прибуток підприємств?

Усі матеріали розділу: «Консультації»