Новини
Тема: Податок на прибуток

Перерахунок курсових різниць при частковому погашенні заборгованості в іноземній валюті

Який порядок перерахунку курсових різниць при частковому погашенні заборгованості в іноземній валюті?


Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу).

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) — у складі витрат платника податку.

Згідно з пунктами 7 та 8 ПБО 21 заборгованості, виражені в іноземній валюті, з метою визначення курсових різниць перераховуються на дату здійснення розрахунків та на дату балансу.

Враховуючи викладене, у разі часткового погашення заборгованості в іноземній валюті на дату погашення здійснюється перерахунок погашеної частини заборгованості. При цьому позитивне або від'ємне значення курсових різниць розраховується між офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату погашення такої частини заборгованості, та офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату визнання такої заборгованості або на дату звітного балансу залежно від події, що сталася раніше. Частина заборгованості, що залишилася непогашеною, перераховується на найближчу дату балансу або на дату її погашення залежно від події, що сталася раніше.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua