Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
25.11.2011, № 44

Курсові різниці від перерахунку валютного кредиту та процентів за кредитом

Як у податковому обліку визначаються курсові різниці від перерахунку валютного кредиту та процентів за кредитом?


Відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) — у складі витрат платника податку.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті регулюється ПБО 21, відповідно до п. 4 якого курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Монетарні статті — статті балансу про кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі коштів або їх еквівалентів.

Згідно з п. 7 ПБО 21 монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кожну дату балансу. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу (п. 8 ПБО 21).

Відповідно до п. 1 ст. 13 Закону про бухоблік звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року). Отже, датами звітного балансу є останній день кварталу, тобто: 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.

Таким чином, суми отриманого кредиту та відсотків в іноземній валюті за таким кредитом є монетарними статтями балансу, які підлягають перерахунку з використанням валютного курсу не тільки на дату здійснення розрахунків (отримання кредиту/виникнення заборгованості щодо погашення відсотків), а й на дату балансу. Тобто в  звітному (податковому) періоді, в  якому отримано кредит, курсові різниці за  сумою такого кредиту розраховуються між курсом іноземної валюти Нацбанку України на  дату отримання кредиту та  курсом Нацбанку України, що  діяв на  дату звітного балансу. В наступному звітному періоді курсові різниці розраховуватимуться між курсом Нацбанку України, що діяв на дату попереднього балансу, та курсом Нацбанку України на звітну дату балансу за умови, що кредит не було погашено. У звітному періоді погашення кредиту курсові різниці розраховуються між курсом Нацбанку України на дату попереднього балансу та курсом Нацбанку України на дату погашення кредиту.

Щодо процентів, сплачених за отриманим кредитом, курсові різниці розраховуються лише у разі виникнення заборгованості за такими процентами у вищенаведеному порядку. Курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів/витрат платника податку.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua

Перелік використаних документів

 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 • ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

 • 07.10.2016 , № 38 Подання декларації за попередні періоди

  За якою формою платник податку на прибуток має подати декларацію з податку на прибуток у разі її неподання за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р.?

 • 23.09.2016 , № 36 Виправлення показників додатка ТЦ

  Як в уточнюючій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється виправлення показників додатка ТЦ «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення», що призвели до заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток?

 • 23.09.2016 , № 36 Повторне подання фінансової звітності

  Чи необхідно повторно подавати фінансову звітність разом із звітною новою або уточнюючою декларацією з податку на прибуток підприємств?

Усі матеріали розділу: «Консультації»