Новини
Тема: ПДФО

Порядок оподаткування доходу, отриманого від продажу тварин (рослин)

Який порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від продажу тварин (рослин), не вирощених на власній земельній ділянці?


Згідно з п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний оподатковуваний дохід — це будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Відповідно до пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, установлених Земельним кодексом для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без сплати податку.

Форма довідки, строк дії, порядок її видачі розробляються й затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа отримує дохід від продажу (реалізації) товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, зокрема тварин (рослин), не вирощених на власній земельній ділянці, то такий дохід включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткуванню за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та/або 17%).


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua