Новини
Тема: ПДФО

Оподаткування ПДФО суми, сплаченої за навчання найманої фізичної особи

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума, сплачена працедавцем за навчання найманої фізичної особи, яка звільняється протягом такого навчання за ініціативою працедавця (скорочення)?


Згідно з пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу й отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, і підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Згідно зі ст. 36 КЗпП підставами для припинення трудового договору є, зокрема, угода сторін, розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 45).

Тобто при вирішенні питання оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості навчання, сплаченої роботодавцем за найманого працівника, необхідно враховувати підставу для припинення трудових відносин такого працівника з роботодавцем. У разі коли такі трудові відносини припиняються за ініціативою роботодавця (скорочення тощо), то сума, сплачена роботодавцем за навчання звільненого працівника, не включається до оподатковуваного доходу цього працівника.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua