Інші податки
Тема: ПДВ

Окремі питання Єдиного реєстру податкових накладних

Ведення Єдиного реєстру податкових накладних запроваджено з 01.01.2011 р. і є новим механізмом покращення процесу адміністрування ПДВ.

Минуло вже десять місяців, як платники реєструють їх податкові накладні в Єдиному реєстрі, але питання реєстрації залишаються актуальними.

Зупинимося на окремих з них.

Для отримання можливості реєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі необхідно здійснити такі кроки.

Визначити посадових осіб підприємства, яким надається право підпису податкових накладних.

Придбати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів електронні цифрові підписи (ЕЦП): ЕЦП посадових осіб, які складають та підписують податкові накладні; ЕЦП — аналог відбитка печатки платника ПДВ. Кількість ЕЦП, які придбає платник ПДВ, визначається обліковою політикою підприємства.

Звернутися до податкового органу за місцем обліку для укладення договору про визнання електронних документів та подання посилених сертифікатів отриманих для підпису податкових накладних ЕЦП. На сьогодні укласти договір з податковою службою на подання податкової звітності в електронному вигляді можна дистанційно.

Механізм подання податкової накладної органу ДПС в електронному вигляді аналогічний механізму подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку.

Покупець має право звірити дані отриманої податкової накладної з даними Єдиного реєстру шляхом направлення органу ДПС в електронному вигляді запиту щодо такої податкової накладної.

На запит покупця стосовно надання інформації, що міститься у Єдиному реєстрі, органом ДПС в електронному вигляді видається:

  • про податкову накладну та/або розрахунок коригування — витяг з Єдиного реєстру;
  • про податкову накладну, до якої на дату надходження такого запиту зареєстровано розрахунок коригування, — витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування;
  • про розрахунок коригування до податкової накладної — витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування.

Термін реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі

Згідно з вимогами п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки.

Можливості зареєструвати податкову накладну пізніше встановленого законодавством терміну немає.

Особливості реєстрації розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної

Передусім слід наголосити, що розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) складається виключно у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу.

У зв'язку з поетапним запровадженням реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі реєстрація розрахунків коригування має відповідно до п. 3 Порядку № 1246 такі особливості:

  • розрахунок коригування до податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі, обов'язково підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі;
  • розрахунок коригування до податкової накладної, що не підлягала реєстрації, обов'язково підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі у разі, якщо загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно з податковою накладною та сума коригування податкового зобов'язання і податкового кредиту розрахунку коригування) на дату формування розрахунку коригування досягає обсягу, визначеного п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу;
  • розрахунок коригування реєструється в Єдиному реєстрі тільки після реєстрації податкової накладної, до якої його складено, незалежно від дати її виписки.

Наслідки нереєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі

Порушення порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ до податкових зобов'язань, керівники та інші посадові особи продавця несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1631 КпАП.

Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру є підставою для проведення органами ДПС документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках — покупця товарів/послуг.

Крім того, відсутність факту реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі або порушення порядку її заповнення позбавляє покупця права на податковий кредит за такими податковими накладними.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.