Новини
Тема: Плата за землю

Виправлення помилок, допущених у податковій декларації з плати за землю на поточний рік

Чи може суб’єкт господарської діяльності виправити помилки, допущені у податковій декларації з плати за землю на поточний рік, в одній уточнюючій податковій декларації як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань за якими минув, так і за місяці, строк сплати за якими не настав?


Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичний початок діяльності як платника плати за землю) разом з нею подають довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі таку довідку подають у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Згідно з п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу в разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники він зазначає у складі податкової декларації за будьякий наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу, зобов’язаний:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати і штраф у розмірі 3% такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, яку подають за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Оскільки податковим періодом з плати за землю є податковий (звітний) рік (п. 285.2 ст. 285 Податкового кодексу), а сплата податкових зобов’язань здійснюється щомісяця, то для виправлення помилок, допущених у податковій декларації на поточний рік, суб’єкт господарської діяльності може подати одну уточнюючу податкову декларацію з уточненням показників як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань за якими минув, так і за місяці, строк сплати за якими не настав. При цьому штраф, передбачений п. 50.1 ст. 50 цього Кодексу, застосовується лише до суми недоплати податкового зобов’язання за місяці, строки сплати за якими минули.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua