Новини
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Подання декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ у разі відсутності об’єктів оподаткування

Чи потрібно подавати декларацію зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ у разі відсутності об’єктів оподаткування у податковому періоді?


Згідно з п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ст. 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити та відповідати нормам і змісту певних податку та збору.

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, згідно з цим Кодексом незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу).

Форму податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності затверджено наказом № 1017.

До податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності додаються додатки 1 та 2, які є її невід’ємною частиною, а саме:

  • розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у п. 316.1 ст. 316 Податкового кодексу (додаток 1);
  • розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у п. 316.2 ст. 316 цього Кодексу (додаток 2).

Об’єктом оподаткування збором у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, який визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення — на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу (ст. 315 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі відсутності у платника податку об’єкта оподаткування (обсяг відпущеного природного газу у звітному періоді, який визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення — на підставі облікових документів)) у звітному періоді такий платник подає податкову декларацію зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності з додатками, які є її невід’ємною частиною, оскільки він є платником такого збору.

У податковій декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та додатках до неї підлягають заповненню обов’язкові реквізити та всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність значення рядки прокреслюються.

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та додатки до неї повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua