Інші податки
Тема: ПДВ

Податкова звітність з ПДВ

До податкової звітності з ПДВ належать:

 • податкова декларація з ПДВ (за текстом — декларація), подання якої передбачено п. 46.1 ст. 46 та ст. 203 Податкового кодексу;
 • податкова декларація з ПДВ (скорочена) (за текстом — декларація (скорочена)), що подається платниками податку, які згідно зі ст. 209 цього Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого зазначеною статтею;
 • податкова декларація з ПДВ (спеціальна) (за текстом — декларація (спеціальна)), що подається платниками податку — сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, які відповідають вимогам ст. 209 Податкового кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу;
 • податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства) (за текстом — декларація (переробного підприємства)), що подається платниками податку — переробними підприємствами, які згідно з п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу застосовують особливий порядок сплати ПДВ за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу режиму, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, подання якого (у разі якщо у майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу, платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених ст. 50 цього Кодексу)) передбачено п. 50.1 ст. 50 цього Кодексу;
 • уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до ст. 209 Податкового кодексу);
 • уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу);
 • уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу);
 • копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, подання яких передбачено п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу;
 • розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (п. 208.4 ст. 208 Податкового кодексу). Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до п. 180.2 ст. 180 цього Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники ПДВ, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Договір про спільну діяльність від _________ № ___» та зазначають назву договору.

Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Договір про управління майном від __________ № ___» та зазначають назву договору.

На сьогодні форми та порядок заповнення і подання податкової звітності затверджено наказом № 1492.

Декларація подається до органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податку, одним із таких способів на вибір платника податків:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу ДПС засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується такий граничний строк.

Податкова звітність у паперовій формі подається на аркушах формату А4, в електронній формі — у порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, встановленому центральним органом ДПС.

При цьому податкова звітність у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності. Рядки, де відсутні дані для заповнення, прокреслюються. Виправлення і помарки не допускаються.

Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. У колонці А декларації в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ, сума податку зазначається у колонці Б декларації. У декларації відображаються дані за окремий звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Податкова звітність має бути підписана:

 • керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу ДПС. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;
 • фізичною особою — платником податків або його законним представником;
 • особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність, управління майном або угодою про розподіл продукції.

Декларація подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Декларація з ПДВ складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків. Платником заповнюються вступна частина, службові поля, перші три розділи та додатки. Четвертий розділ декларації заповнюється працівниками органів ДПС лише на оригіналі декларації, який залишається в органах податкової служби.

Декларація (скорочена)/(спеціальна)/(переробного підприємства) подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування (ст. 209/п. 209.18 ст. 209/п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник податку таку діяльність у звітному періоді.

Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з ПДВ/(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)) подаються платником у визначених Податковим кодексом випадках.

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписування податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до Порядку № 1492) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, в якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

У складі декларації подаються додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

У складі декларації повинні подаватися всі необхідні додатки:

 • додаток 1 (Д1) «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ» (подається платником у разі заповнення рядків 8.1, 8.1.1 та/або 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 декларації);
 • додаток 2 (Д2) «Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» (подається платником при заповненні рядка 24 декларації);
 • додаток 3 (Д3) «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (подається платником при заповненні рядків 22, 23.1 чи 23.2 декларації);
 • додаток 4 (Д4) «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування» (подається платником при заповненні рядка 23.1 декларації);
 • додаток 5 (Д5) «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (подається платником при заповненні рядків 1 та/або 10.1, 10.2, 14.1, 15 декларації);
 • додаток 6 (Д6) «Довідка» (подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів);
 • додаток 7 (Д7) «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями» (подається платником при заповненні рядків 15, 16.1 декларації);
 • додаток 8 (Д8) «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну» (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних).

Додатками до декларації (скороченої) є:

 • додаток 1 (ДС1) «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ (скороченої)», що подається платником у разі заповнення рядків 6 та 12 декларації;
 • додаток 2 (ДС2) «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (щодо діяльності відповідно до ст. 209 Податкового кодексу)», що подається платником у разі заповнення рядків 1 та/або 8 декларації;
 • додаток 3 (ДС3) «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг», що подається платником у разі заповнення рядків 6 та 12 декларації;
 • додаток 4 (ДС4) «Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197, підрозділ 2 розділу XX цього Кодексу)», що подається платником у разі заповнення рядків 3 та 4 декларації;
 • додаток 5 (ДС5) «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)».

Додатками до декларації (спеціальної) є:

 • додаток 1 (ДСп1) «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ (спеціальної)», який подається платником у разі заповнення рядків 6 та/або 12.1 декларації;
 • додаток 2 (ДСп2) «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу)», який подається платником у разі заповнення рядків 1 та/або 8 декларації;
 • додаток 3 (ДСп3) «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг»;
 • додаток 4 (ДСп4) «Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу) та/або звільнених від оподаткування (ст. 197, підрозділ 2 розділу XX цього Кодексу)», який подається платником у разі заповнення рядків 3 та 4 декларації;
 • додаток 5 (ДСп5) «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)».

Додатками до декларації (переробного підприємства) є:

 • додаток 1 (ДП1) «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ (переробного підприємства)», що подається платником у разі заповнення рядків 6 та/або 12.1 декларації;
 • додаток 2 (ДП2) «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу)», що подається платником у разі заповнення рядків 3 та/або 4 декларації;
 • додаток 3 (ДП3) «Довідка про здійснення операцій, що не є об'єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу)
  та/або звільнених від оподаткування (ст. 197, підрозділ 2 розділу XX цього Кодексу)», що подається платником у разі заповнення рядків 3 та 4 декларації;
 • додаток 4 (ДП4) «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)».

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному ст. 50 Податкового кодексу.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включено уточнені показники, повинні подаватися відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Не може бути зменшено суму податкових зобов'язань, яку не було сплачено в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому ст. 202 Податкового кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених цим Кодексом, — календарному кварталу, з урахуванням таких особливостей:

 • якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Наприклад, підприємство «А» зареєструвалося платником ПДВ 25.10.2011 р. Отже, першим звітним (податковим) періодом буде період з 25.10.2011 р. до 30.11.2011 р. і декларацію з ПДВ має бути подано не пізніше 20.12.2011 р.;

 • якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Наприклад, податкову реєстрацію платника ПДВ — підприємства «С» анульовано 08.11.2011 р. Отже, останнім податковим періодом є період з 01.11.2011 р. по 07.11.2011 р. включно, і декларацію з ПДВ за такий період має бути подано не пізніше 20.12.2011 р.

Платники податку, які відповідно до пп. «б» п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, з 01.04.2011 р. до 01.01.2016 р. можуть згідно з п. 202.2 ст. 202 цього Кодексу обрати квартальний податковий період.

При обранні квартального звітного (податкового) періоду платник податку разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до органу ДПС заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до моменту втрати права на застосування нульової ставки податку на прибуток.

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до органу ДПС, у якому перебуває на обліку, зазначену вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період і звітувати щомісяця.

У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування нульової ставки податку на прибуток, передбачене пп. «б» п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу, він зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування нульової ставки податку на прибуток.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

Декларація відповідно до підпунктів 49.18.1, 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу подається платником до органу ДПС, в якому він перебуває на обліку, у такі строки:

 • якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
 • якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Незважаючи на квартальний звітний період, подавати копії реєстрів податкових накладних слід щомісяця.

При цьому відповідно до п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Наприклад, 20.11.2011 р. припадає на неділю, тому останнім днем строку подання декларації за жовтень є 21.11.2011 р.

Вступна частина декларації з ПДВ

У рядках 011, 012 вступної частини декларації з ПДВ зазначається тип декларації (звітна або звітна нова), для цього робиться позначка «х» у рядку спеціального поля.

Якщо платником подається декларація вперше за відповідний звітний період, то позначка «х» робиться у рядку 011 декларації. Якщо після подання декларації виявлено розбіжності і до закінчення граничного строку подання декларації платник подає нову з уточненими даними, то в такій декларації позначка «х» зазначається у рядку 012.

У спеціальному полі рядка 02 платники ПДВ, які звітують щокварталу, зазначають рік та квартал, за який подається декларація. Платники, які мають звітний (податковий) період, що дорівнює місяцю, вказують рік і місяць, за який подається декларація.

Рядок 03 «Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки» вступної частини декларації заповнюють у тому випадку, якщо заповнюються рядки 8 та/або 16 декларації (самостійне виправлення помилок у раніше поданій декларації). У цьому рядку зазначається місяць або квартал, який виправляється. У звітній декларації можна виправити помилку лише однієї раніше поданої декларації.

У рядках 04, 041 — 045 зазначаються:

 • найменування платника ПДВ — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном — найменування, дата та номер договору;
 • ідентифікаційний код платника податку — юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — для фізичної особи;
 • податковий номер, який надають податкові органи для здійснення спільної діяльності, управління майном, представництва нерезидента, що не має статуту юридичної особи.

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ і номер свідоцтва про реєстрацію платника відображаються у рядку 05 вступної частини декларації.

Податкова адреса наводиться у рядку 06, де також зазначаються відомості щодо поштового індексу, телефону, факсу, е-mail.

Під рядком 06 зазначається назва ДПІ (адміністрації), до якої подається декларація з ПДВ.

Рядки 07 — 10 заповнюються за потребою, а саме:

 • у спеціальному полі рядків 07, 08 вступної частини декларації ставиться позначка «х» для підприємств суднобудування та літакобудування відповідно;
 • у спеціальному полі рядка 09 робиться позначка «х» у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах угод про розподіл продукції;
 • у спеціальному полі рядка 10 робиться позначка «х» підприємствами та організаціями, які засновано громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат з оплати праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

У разі заповнення спеціального поля для відміток рядка 10 обов'язковим є подання додатка 6 (Д6) до декларації із заповненням табл. 4 «Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів».

Розділ I «Податкові зобов'язання»

При заповненні цього розділу слід враховувати таке.

Податкові зобов'язання з ПДВ відображаються в декларації в момент їх виникнення, який визначається згідно зі ст. 187 Податкового кодексу. Платники, що застосовують касовий метод податкового обліку, податкові зобов'язання визначають за датою зарахування коштів на банківський рахунок, або за датою оприбуткування коштів у касу, або за датою отримання інших видів компенсацій вартості постачання ним товарів чи послуг.

Підставою для заповнення рядків у декларації є дані реєстрів виданих та отриманих податкових накладних.

У рядках 1 — 6 колонки А декларації зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг звітного періоду, а саме:

 • які оподатковуються за основною ставкою;
 • які оподатковуються за нульовою ставкою;
 • звільнені від оподаткування відповідно до ст. 197 Податкового кодексу;
 • тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу;
 • звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод);
 • що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 цього Кодексу;
 • що не оподатковуються у зв'язку з визначенням місця постачання послуг за межами митної території України відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу або постачання послуг за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна «постачання товарів» відповідно до вимог пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу та значення терміна «постачання послуг» відповідно до пп. 14.1.185 цього пункту.

До рядка 1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою 20% обсяги постачання, здійсненого на митній території України, та ті, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу визначено на митній території України. Обсяг імпортованих товарів у цьому рядку не відображається.

Також цей рядок містить обсяги операцій з умовного постачання:

 • залишків товарів та необоротних активів особи, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано;
 • основних фондів, що переводяться до складу невиробничих;
 • товарів чи послуг, за якими було сформовано податковий кредит, а надалі їх використано у пільгових операціях.

У рядку 1 декларації відображаються:

 • передача товарів чи послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій;
 • безоплатна передача товарів чи послуг;
 • здійснення натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку.

При заповненні рядка 1 необхідно додавати до декларації додаток 5 (Д5) у розрізі контрагентів.

У рядку 2 зазначаються обсяги постачання, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо експортні (рядок 2.1) відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу, окремо інші операції (рядок 2.2) відповідно до підпунктів 195.1.2, 195.1.3 п. 195.1 ст. 195, п. 211.1 ст. 211 та пунктів 8, 22 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу. При цьому у разі наявності експортних операцій у складі декларації з ПДВ надаються оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.

Рядок 3 заповнюється платником у тому випадку, якщо платник здійснює операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, як частину в загальному обсязі постачання та зареєстрований як платник ПДВ відповідно до вимог Податкового кодексу. При цьому до декларації додається табл. 1 додатка 6 (Д 6) із зазначенням виду операції та норми цього Кодексу, відповідно до якої дана операція не є об'єктом оподаткування.

У рядку 4 вказується обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено згідно з пунктами 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України. Види операцій разом із нормами цього Кодексу зазначаються у табл. 2 додатка 6 (Д6), подання якого є обов'язковим.

У рядку 5 наводять обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197 Податкового кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування згідно з підрозділом 2 розділу XX цього Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод). Так само, як і при заповненні рядків 3 та 4, платнику необхідно подати додаток 6 (Д6) та заповнити табл. 3 із зазначенням виду операцій та норми Податкового кодексу чи іншого нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція звільняється від оподаткування.

У рядку 6 зазначається загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 1, 2.1, 2.2, 3, 4 та 5, і заповнюється лише колонка А декларації.

Обсяг операцій, що є об'єктом оподаткування, вказується у рядку 6.1 і застосовується при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню.

У рядку 7 відображаються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, незважаючи на те, що резидент купує послуги у нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, відповідно до ст. 190 Податкового кодексу. У періоді, наступному після відображення зобов'язань у рядку 7 декларації, платник ПДВ збільшує свій податковий кредит (з урахуванням вимог до використання в господарській діяльності й оподатковуваних операціях) у рядку 12.4 декларації.

Коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.

У рядку 8.1 із відповідним знаком («+» або «–») відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та відповідно податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до ст. 192 Податкового кодексу.

У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі ст. 192 Податкового кодексу обсягів постачання, за якими не нараховувався ПДВ.

Нагадаємо, що при заповненні цих рядків обов'язковим є подання додатка 1 (Д1), який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

У рядку 8.2 зазначаються із знаком «+» суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку із нецільовим використанням товарів, ввезених у пільговому режимі.

Рядок 9 (усього податкових зобов'язань) формується згідно з алгоритмом, наведеним у назві самого рядка.

Розділ II «Податковий кредит»

Податковий кредит — це сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду (пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Визначення податкового кредиту здійснюється згідно з нормами статей 198, 199 Податкового кодексу. Право на податковий кредит мають лише особи, зареєстровані платниками ПДВ у встановленому цим Кодексом порядку.

Платники, що застосовують касовий метод податкового обліку, податковий кредит визначають за датою списання коштів з банківського рахунку чи видачі з каси або за датою надання інших видів компенсацій вартості поставлених йому товарів чи послуг.

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

 • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
 • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому визначається такий податковий кредит виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, встановлених відповідно до ст. 39 Податкового кодексу.

До рядків 1015 розділу II декларації включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з ПДВ або без ПДВ товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, імпортованих товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбано з метою використання для постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнено від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).

Придбання з рядків 10.1 та 10.2 у розрізі контрагентів розписується у додатку 5 (Д5), подання якого разом з декларацією є обов'язковим.

Платники, які здійснюють операції, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, не мають право включати суми ПДВ за придбаними для таких операцій товарами/послугами до складу податкового кредиту цього платника.

Рядок 12 призначено для тих платників податку, які працюють з нерезидентами, тобто імпортують товари чи отримують від них послуги з місцем постачання в Україні, з метою їх використання у межах господарської діяльності в оподатковуваних операціях.

До рядка 12.1 вносяться суми ПДВ, сплачені на митниці, за датою оформлення ВМД.

У рядку 12.2 зазначається обсяг ввезення (імпорту) товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Податкового кодексу (тільки для підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 групи 35 КВЕД ДК 009:2005). Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі оплачено.

До рядка 12.3 включають обсяги пільгового імпорту.

У рядку 12.4 зазначаються суми ПДВ із нерезидентських послуг, які було відображено у рядку 7 декларації попереднього періоду.

Рядки 13.1, 13.2, 13.3 заповнюються тими платниками, які працюють з нерезидентами, здійснюють пільгові операції з постачання (які не є об'єктом оподаткування або звільнені від оподаткування) з метою їх використання у межах, пов'язаних з господарською діяльністю.

У рядку 13.1 зазначається обсяг імпортованих товарів, за яким ПДВ сплачено на митниці.

Якщо товари було завезено у пільговому режимі для пільгових операцій, то їх вартість записується у рядку 13.2.

До рядка 13.3 вноситься вартість послуг із рядка 7 декларації попереднього звітного періоду.

У рядку 14 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг імпорту товарів та необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з ПДВ (рядок 14.1) та без ПДВ (рядок 14.2).

Показники рядка 14.1 у розрізі контрагентів наводяться у додатку 5 (Д5).

У рядку 15 (колонка А) зазначається обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу), та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 цього Кодексу, підрозділ 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України).

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, — перший звітний (податковий) період, у якому задекларовано такі операції.

Відповідний розподіл суми ПДВ для визначення частини податкового кредиту здійснюється згідно з визначеною у табл. 1 додатка 7 (Д7) часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Встановлена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації. Звертаємо увагу, що результати розподілу відображають у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. Дані рядків 15.1 і 15.2 розшифровують у розділі ІІ додатка 5 (Д5) до декларації.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 Податкового кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

Винятком з цього правила є випадки, коли постачальник відмовляє надати податкову накладну або надає заповнену з порушенням порядку її заповнення. У такому випадку платник має право включити до податкового кредиту суми ПДВ, не підтверджені податковою накладною, або за податковою накладною, виписаною з порушенням порядку її заповнення. При цьому платник до декларації в обов'язковому порядку має подати додаток 8 (Д8) — заяву про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних). До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом ДПС суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими вищезазначеними документами, платник податку несе відповідальність відповідно до Податкового кодексу.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписування податкової накладної.

Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16. Рядки 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 формують за даними додатка 1 (Д1), який подають разом із декларацією. Коригування пов'язані з поверненням передоплати, товарів/послуг, зміною їх кількості/вартості.

У рядку 16.1 згідно зі ст. 192 Податкового кодексу відображається коригування обсягів придбання податкового кредиту, який було включено до рядка 10.1.

У рядку 16.1.1 зазначається збільшення або зменшення згідно зі ст. 192 Податкового кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався ПДВ.

У рядку 16.1.2 відображається коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено до рядка 15.1. Значення цього рядка враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахування частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій та перерахування частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами 12, 24 і 36 місяців.

У рядку 16.1.3 наводиться коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу обсягів придбання, за якими ПДВ не включався до податкового кредиту і які було включено до рядка 15.2.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання додатка 1 (Д1) до декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

У рядку 16.2 відображається коригування, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг або переробними підприємствами готової продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг. Виходячи з назви рядка, число завжди від'ємне.

Таке коригування проводиться виходячи із залишкової вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств — не нижче від питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу):

 • у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;
 • при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

У рядку 16.3 відображаються суми ПДВ, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої).

У рядку 16.4 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Дані цього рядка заповнюють на підставі даних додатка 7 (Д7).

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з табл. 2 «Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями» додатка 7.

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання у порядку і за формою відповідно до табл. 3 «Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями» додатка 7.

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за звітний (податковий) період, на який припадає 12, 24 чи 36-й місяць використання необоротних активів.

Звертаємо увагу, що у коригувальних рядках 8 та 16 декларації не передбачено місця для виправлення помилок.

Розділ III «Розрахунки з бюджетом за звітний період»

Розділ ІІІ декларації є підсумковим розділом, в якому визначається різниця між сумою податкового зобов'язання звітного періоду (розділ І декларації) і сумою податкового кредиту (розділ ІІ декларації) такого звітного податкового періоду, та сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню.

Якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації, при від'ємному значенні заповнюється рядок 19 декларації.

Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту (заповнено рядок 19 декларації), така сума враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з ПДВ, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу (що значиться на особовому рахунку платника на перше число звітного (податкового) періоду (відображається у рядку 20.1 декларації)), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту з урахуванням залишку такого від'ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення (рядок 22 декларації), подається додаток 2 (Д2).

Платники, які відповідно до ст. 200 Податкового кодексу мають право на бюджетне відшкодування ПДВ та заповнили рядок 22 декларації, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають додаток 3 (Д3).

Значення рядка 3 додатка 3 переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником способу повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів) така сума зазначається або в рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 декларації.

При цьому платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (заповнено рядок 23.1 декларації), подають додаток 4 (Д4).

Залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Рядок 21.3 передбачено для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом ДПС.

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду зазначається в рядку 25 декларації.

Згідно з п. 200.5 ст. 200 Податкового кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

 • зареєстровані як платники цього податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
 • мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Нагадуємо, що бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг, а також залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Платник податку, який має право на бюджетне відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає до відповідного органу ДПС податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, а також оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.