Інші податки
Тема: ПДВ, Перевірки та відповідальність

Камеральні перевірки декларацій з ПДВ

Загальні положення

Положеннями Податкового кодексу з 01.01.2011 р. упорядковано перелік видів та процедур проведення перевірок платників податків органами ДПС, які мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки (п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу).

Відповідно до пп. 75.1.1 зазначеного пункту камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Згідно з вимогою п. 76.1 ст. 76 цього Кодексу камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

Відповідно до п. 86.2 ст. 86 Податкового кодексу за результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі ДПС вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу.

Особливості проведення камеральних перевірок декларацій з ПДВ

Камеральні перевірки податкової звітності з ПДВ платників податку проводяться протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітної податкової декларації до органу ДПС (п. 200.10 ст. 200 Податкового кодексу).

Відмінністю від перевірок звітності з інших податків камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ є те, що дані декларацій зіставляються з іншою інформацією, отриманою з інших джерел, а саме: аналізуються розбіжності, виявлені за результатами електронної обробки (звірки) податкової звітності з ПДВ та обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, баз митниці щодо ВМД, зокрема:

 • розбіжності при заповненні податкової декларації з ПДВ: арифметико-логічні помилки при заповненні податкової декларації з ПДВ (додатків), даних податкової декларації з ПДВ та додатків до неї;
 • розбіжності між даними податкової декларації з ПДВ і реєстром виданих та отриманих податкових накладних;
 • розбіжності між даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних і даними митних органів про експортні та імпортні ВМД;
 • розбіжності між даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних і Єдиного реєстру податкових накладних;
 • розбіжності між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом контрагентів (із заниження податкових зобов'язань, із завищення податкового кредиту) за даними розшифровок;
 • розбіжності за результатами зіставлення даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних контрагентів (у виданих податкових накладних, в отриманих податкових накладних);
 • розбіжності за результатами обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних.

На основі цієї інформації для платників податків, які звітують до органів ДПС у електронному вигляді засобами е-mail, запроваджується електронний сервіс, який передбачає інформування засобами е-mail про виявлені під час електронної звірки податкових декларацій помилки, допущені платниками, що дає можливість їх самостійно виправити.

Електронний сервіс:

 • дає змогу мінімізувати суб'єктивний вплив на платника та контакти податкового інспектора з платником податків;
 • створює додатковий стимул для залучення платників до подання звітності в електронному вигляді;
 • при виявленні розбіжностей між даними реєстрів податкових накладних платнику надається 10 днів для виправлення помилок без штрафів (п. 201.6 ст. 201 Податкового кодексу);
 • при встановленні інших помилок платник має право самостійно їх виправити, уточнити свої податкові зобов'язання, що виключить необхідність проведення документальних перевірок.

За результатами проведених камеральних перевірок податківці здійснюють:

 • складання актів, підготовку та направлення платникам податкових повідомлень-рішень з метою застосування згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу штрафних санкцій до платників податків, які не подали у встановлені терміни до податкового органу податкову звітність з ПДВ;
 • складання актів у разі якщо результати камеральної перевірки податкової звітності платника свідчать про наявність у такій звітності помилок (порушень);
 • підготовку та направлення податкових повідомлень-рішень у разі, якщо результати камеральної перевірки податкової звітності платника свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, завищення суми бюджетного відшкодування або від'ємного значення суми ПДВ (згідно з п. 123.1 ст. 123 цього Кодексу);
 • виявлення та розшук суб'єктів господарювання, яких необхідно розшукувати, у разі, якщо платнику податку неможливо вручити документ (лист, акт камеральної перевірки, податкове повідомлення-рішення тощо);
 • виявлення підприємств групи ризику, які потребують документальної перевірки, тобто формування висновків про необхідність проведення документальної перевірки платника за наслідками камеральних перевірок податкової звітності та опрацювання іншої наявної в базах даних та звітній частині облікової справи платника податкової інформації (опрацювання результатів Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, розбіжностей у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних контрагентів, даних митних органів, інформації Єдиного реєстру податкових накладних тощо).