Новини
Тема: ФСП

Перелік поліських територій

Податковим кодексом для сільськогосподарських підприємств, які перебувають на сплаті фіксованого сільськогосподарського податку і здійснюють діяльність на поліських територіях, встановлено зменшені ставки цього податку. Яким документом визначено перелік поліських територій?


Відповідно до пп. 14.1.256 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу фіксований сільськогосподарський податок — податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів.

Ставки податку з 1 га гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежать від категорії (типу) земель, їх розташування встановлено у відсотках від бази оподаткування ст. 304 Податкового кодексу. Зокрема, п. 304.1 ст. 304 визначено ставки:

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,09;
  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,03.

Водночас ця стаття передбачає, що перелік поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.98 р. № 2068 «Про визначення поліських територій України» (далі — постанова № 2068), якою визначено перелік територій, що належать до поліських, є чинною.

Враховуючи, що п. 10 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Податкового кодексу зазначено, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті до набрання чинності цим Кодексом на виконання законів з питань оподаткування, та нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні норм законів про оподаткування (в тому числі акти законодавства СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить зазначеному Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з його вимогами, застосування положень постанови № 2068 із врахуванням цього Кодексу не суперечить вимогам чинного законодавства.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу платежів за землекористування
та
 
місцевих податків Управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових
платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Катерини ГРИВНАК