Кодекс

Витрати на оплату праці

ДПС України повідомила, що сума виплат на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, зокрема колективним договором, включається до складу витрат платника податку за умови, що фізичні особи, які отримують такі виплати, перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, та за умови документального підтвердження цих витрат первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та іншими документами, встановленими розділом II Податкового кодексу України (крім сум матеріальної допомоги, які не включаються до витрат).


Лист від 07.02.2012 р. № 2330/6/15-1215

«Гарячі лінії»

Дата: 26 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00