Податок на прибуток

Підприємство виготовляє сталевий дріт

Розрахунки з постачальником сировини для виготовлення дроту провадяться за цінами, визначеними договором. Через коливання цін на сировину собівартість виготовленої продукції перевищує ціну реалізації. Які податкові наслідки виникають у підприємства при декларуванні від'ємного значення з податку на прибуток?

У 134.1 ст. 134 Податкового кодексу зазначено, що об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, встановлених згідно зі статтями 135 — 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 — 143 цього Кодексу, з урахуванням правил, наведених у ст. 152.

Дохід від операційної діяльності визначається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань (п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу).

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу).

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Перелік таких витрат наведено в п. 138.8 ст. 138 Кодексу.

Стаття 138 Податкового кодексу не містить обмежень щодо формування собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг залежно від розміру доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Тобто порядок формування доходу від реалізації товарів (виконаних робіт, наданих послуг) та їх собівартості не залежить безпосередньо від реалізації таких товарів (робіт, послуг).

Згідно з п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року з врахуванням правил, встановлених п. 3 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу.

Проте слід пам'ятати, що у разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган ДПС має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування (п. 150.3 ст. 150 Податкового кодексу).