Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
23.03.2012, № 12

Бухгалтером підприємства виявлено помилку в поданій до органу ДПС фінансовій звітності. Чи потрібно виправляти помилки, виявлені у фінансовій звітності?

Так, помилки, допущені при складанні фінансових звітів, необхідно виправляти.

Обов'язок з подання разом з відповідною податковою декларацією квартальної або річної фінансової звітності (крім малих підприємств) у порядку, встановленому для подання податкової декларації, передбачено п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, подають разом із річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Порядок виправлення помилок і зміни у фінансових звітах визначено в ПБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженому наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137 (за текстом - ПБО 6).

Відповідно до п. 4 ПБО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Згідно з п. 5 ПБО 6 виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 6 у примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлених помилок, які мали місце в попередніх періодах. У цих примітках, зокрема, зазначаються зміст і сума помилки, статті фінансової звітності минулих періодів, які були обчислені з метою повторного надання порівняльної інформації.


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на 
прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олексія ЗАДОРОЖНОГО

 • 16.09.2016 , № 35 Первинні документи бухгалтерського обліку

  У цій статті розглянемо, як обліковуються господарські операції, які документи для їх підтвердження вважаються первинними. У додатках до статті наведемо форми деяких з них з прикладами заповнення.

 • 05.08.2016 , № 29 Фінансові інструменти: облік та звітність за міжнародними стандартами

  Велика кількість регулювальних стандартів, як правило, створює багато запитань у спеціалістів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тому розглянемо детальніше цю досить складну тему обліку фінансових інструментів

 • 24.06.2016 , № 24 Внесення змін до податкової звітності

  Підприємство у декларації з податку на прибуток не зазначило інформацію про прийняте рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Яким чином можна використати це право?..

 • 17.06.2016 , № 23 Коригування фінансового результату

  Підприємство з доходом менше ніж 20 млн. грн. прийняло рішення про незастосування коригування фінансового результату, про що зазначено у декларації з податку на прибуток за 2015 р. Чи має право таке підприємство застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці у 2016 звітному році?..

 • 03.06.2016 , № 21 Подання сертифіката EUR.1 після експортування товарів

  Чи може декларант подати митному органу сертифікат EUR.1 (інвойс), що підтверджує походження товару з країн ЄС, після митного оформлення товару за повними ставками з метою застосування преференцій?..

Усі матеріали розділу: «Консультації»