Податок на прибуток

Бухгалтером підприємства виявлено помилку в поданій до органу ДПС фінансовій звітності.

Так, помилки, допущені при складанні фінансових звітів, необхідно виправляти.

Обов'язок з подання разом з відповідною податковою декларацією квартальної або річної фінансової звітності (крім малих підприємств) у порядку, встановленому для подання податкової декларації, передбачено п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, подають разом із річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Порядок виправлення помилок і зміни у фінансових звітах визначено в ПБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженому наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137 (за текстом - ПБО 6).

Відповідно до п. 4 ПБО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Згідно з п. 5 ПБО 6 виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 6 у примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлених помилок, які мали місце в попередніх періодах. У цих примітках, зокрема, зазначаються зміст і сума помилки, статті фінансової звітності минулих періодів, які були обчислені з метою повторного надання порівняльної інформації.