Інші податки

Сплата збору за першу реєстрацію транспортних засобів військовими частинами та установами, підпорядкованими Міністерству оборони України

Пунктом 15 розділу ІІ Закону № 107 внесено зміни до Закону № 1934, якими передбачено, що земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належить їм на праві оперативного управління та звільняються від сплати усіх видів податків відповідно до законів з питань оподаткування.

Згідно з п. 1 розділу ІІ Закону № 309 та п. 15 розділу II Закону № 107 зазначена норма втратила чинність 04.06.2008 р.

Починаючи з 04.06.2008 р. набрали чинності інші норми Закону № 309, згідно з якими частину другу ст. 14 Закону № 1934 викладено у редакції, що діяла з початку 2008 р.

Законом про систему оподаткування визначено принципи побудови цієї системи в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників.

Абзацами першим та третім ст. 1 Закону про систему оподаткування передбачено, що встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою АР Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону та інших законів України про оподаткування. Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів є майновим податком і відповідно до ст. 1 Закону про транспортний податок платниками податку з власників транспортних засобів є, зокрема, підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до ст. 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.

Податок сплачується за власні транспортні засоби, що знаходяться на балансі підприємств, при цьому на його сплату не впливають такі фактори, як обмеженість використання, неексплуатація транспортних засобів чи експлуатація не повний рік.

Наведене в ст. 1 Закону № 1963 поняття «власні транспортні засоби» поряд з правом власності на транспортні засоби означає також їх перебування у платника податку на праві повного господарського відання та на праві оперативного управління.

Згідно з абзацом третім ст. 3 Закону № 1963 податок з власників наземних транспортних засобів сплачується юридичними особами за місцем реєстрації таких транспортних засобів.

Вичерпне коло осіб, які звільняються від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, визначено ст. 4 Закону № 1963, де військові частини та установи Збройних Сил України відсутні.

Таким чином, військові частини та установи, підпорядковані Міністерству оборони України, зобов'язані дотримуватись вимог чинного податкового законодавства та сплачувати податок з власників транспортних засобів.

Водночас відповідно до Податкового кодексу з 1 січня 2011 р. замість податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який діяв відповідно до Закону № 1963, введено збір за першу реєстрацію транспортних засобів, якому присвячено розділ VII цього Кодексу.

Підпунктом «а» пп. 232.1.1 п. 232.1 ст. 232 Податкового кодексу передбачено, що транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва, не входять до об'єктів оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів в Україні.