Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
ДИРИГЕНТИ ЗМІН
23.03.2012, № 12

Бюджетна організація безоплатно отримала активи. Чи є об'єктом оподаткування податком на прибуток отримані активи?

Відповідно до ст. 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (за текстом — Закон про бухоблік) активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Згідно з п. 10 ПБО 2 «Баланс», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначеною і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Тому за відсутності однієї із зазначених ознак актив у бухгалтерському обліку не визнається.

Бюджетні установи —  це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Відповідно до п. 157.2 ст. 157 Податкового кодексу від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. «а» п. 157.1 цієї статті, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Таким чином, безоплатно отримані активи у вигляді коштів або майна, які надходять до бюджетних неприбуткових установ безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, звільняються від оподаткування податком на прибуток (п. 157.2 ст. 157 Податкового кодексу).

Водночас абзацом другим п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначено пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на 
прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олексія ЗАДОРОЖНОГО

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 21.10.2016 , № 39 Податок, сплачений за кордоном

  У підприємства залишилася не врахованою у зменшення податкових зобов’язань сума сплаченого податку за кордоном у 2015 р. Чи можна врахувати таку суму у зменшення податкового зобов’язання за підсумками дев’яти місяців 2016 р.?

   

 • 21.10.2016 , № 39 Оподаткування дивідендів, виплачених нерезиденту

  За якою ставкою оподатковуються дивіденди, що виплачуються товариству — резиденту Австрії — бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу, який володіє 99 % статутного капіталу резидента України?

 • 21.10.2016 , № 39 Податок на прибуток підприємств

  Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

Усі матеріали розділу: «Консультації»