Податок на прибуток

Бюджетна організація безоплатно отримала активи

Відповідно до ст. 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (за текстом — Закон про бухоблік) активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Згідно з п. 10 ПБО 2 «Баланс», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначеною і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Тому за відсутності однієї із зазначених ознак актив у бухгалтерському обліку не визнається.

Бюджетні установи —  це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Відповідно до п. 157.2 ст. 157 Податкового кодексу від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. «а» п. 157.1 цієї статті, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Таким чином, безоплатно отримані активи у вигляді коштів або майна, які надходять до бюджетних неприбуткових установ безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, звільняються від оподаткування податком на прибуток (п. 157.2 ст. 157 Податкового кодексу).

Водночас абзацом другим п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначено пунктами 157.2 — 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.