Податок на прибуток

Підприємство для використання у власній господарській діяльності орендує транспортний засіб у фізичної особи, яка не є підприємцем

За умовами договору оренди підприємство застрахувало транспортний засіб. Чи включаються до складу витрат підприємства витрати із страхування?

Відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення, як будь-які витрати із страхування, зокрема, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку, а також об'єкта фінансового лізингу, оперативного лізингу за умови, якщо це передбачено договором. Зазначені витрати платника податку враховуються у складі витрат у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладання такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних із діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв'язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за податковий період, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання.

Таким чином, витрати орендаря із страхування орендованого транспортного засобу у фізичної особи, яка не є підприємцем, належать до витрат цього платника податку за умови, якщо це передбачено договором, та в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.