Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
23.03.2012, № 12

Підприємство для використання у власній господарській діяльності орендує транспортний засіб у фізичної особи, яка не є підприємцем. За умовами договору оренди підприємство застрахувало транспортний засіб. Чи включаються до складу витрат підприємства витрати із страхування?

Відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення, як будь-які витрати із страхування, зокрема, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку, а також об'єкта фінансового лізингу, оперативного лізингу за умови, якщо це передбачено договором. Зазначені витрати платника податку враховуються у складі витрат у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладання такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних із діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв'язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за податковий період, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання.

Таким чином, витрати орендаря із страхування орендованого транспортного засобу у фізичної особи, яка не є підприємцем, належать до витрат цього платника податку за умови, якщо це передбачено договором, та в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника
Управління адміністрування податку на 
прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Олексія ЗАДОРОЖНОГО

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

 • 07.10.2016 , № 38 Подання декларації за попередні періоди

  За якою формою платник податку на прибуток має подати декларацію з податку на прибуток у разі її неподання за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р.?

 • 23.09.2016 , № 36 Виправлення показників додатка ТЦ

  Як в уточнюючій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється виправлення показників додатка ТЦ «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення», що призвели до заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток?

 • 23.09.2016 , № 36 Повторне подання фінансової звітності

  Чи необхідно повторно подавати фінансову звітність разом із звітною новою або уточнюючою декларацією з податку на прибуток підприємств?

Усі матеріали розділу: «Консультації»